Tổng cục Thuế truy thu CEO Group 2,8 tỷ đồng

KTNT Cơ quan thuế đã xử lý vi phạm về thuế đối với CEO Group với tổng số tiền hơn 2,8 tỷ đồng...

Tổng cục Thuế mới đây có quyết định truy thu thuế và xử phạt thuế với Công ty cổ phần Tập đoàn CEO - CEO Group (mã chứng khoán CEO - HNX) giai đoạn 2016-2017.

ceo.jpg
Công ty cổ phần Tập đoàn CEO Group.

 

Trước đó, ngày 24/5/2019, công ty đã nhận được quyết định số 624 và kết luận thanh tra thuế số 18 của Tổng cục Thuế về kết quả thanh tra trong hai năm 2016-2017. Qua thanh tra thuế giai đoạn này, cơ quan thuế đã xử lý vi phạm về thuế đối với CEO Group với tổng số tiền hơn 2,8 tỷ đồng.

Trong đó, nộp bổ sung thuế giá trị gia tăng là 1,13 tỷ đồng; bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp 665 triệu đồng; tăng thu thuế thu nhập cá nhân 377 triệu đồng. CEO cũng phải nộp tiền chậm nộp và phạt hành chính là 686 triệu đồng.

Năm 2018, CEO Group đạt 2.372 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 19,8% so với năm 2017 và vượt 7% kế hoạch được giao. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 503 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 372 tỷ đồng, tăng 15,8% so với năm 2017.

Năm 2019 CEO Group đặt mục tiêu đạt 3.200 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 34% so với năm 2018. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 445, tăng trưởng 20% so với năm 2018.

Tính đến hết quý 12019, tổng nợ phải trả của CEO là 6.409 tỷ đồng, trong đó nợ đi vay ngắn hạn và dài hạn của ngân hàng và tổ chức khác là 2.229 tỷ đồng, gấp 1,4 lần so với vốn góp của chủ sở hữu và gấp 0,97 lần tổng vốn chủ sở hữu.

 

Kiều Linh http://vneconomy.vn

Ý kiến của bạn