TP. HCM: Sẽ thu hồi dự án chậm tiến độ

KTNT Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Toàn Thắng thông tin: Thành phố hiện có 547 dự án phải thu hồi chủ trương do trong quá trình tổ chức thực hiện chậm theo Nghị quyết số 16.

Để tăng cường quản lý quy hoạch đô thị, giải quyết các dự án “treo”, HĐND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 5/10/2012 và Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 5/12/2017; trong đó nêu rõ: kiên quyết thu hồi dự án chậm tiến độ hoặc không triển khai.

 

1.jpg
Dự án Sing Việt (huyện Bình Chánh) là một trong 12 vụ việc sẽ được thành phố tập trung, ưu tiên xử lý.
 

Thu hồi chủ trương thực hiện 180 dự án

Tại Kỳ họp lần thứ 12 của HĐND TP. Hồ Chí Minh diễn ra đầu tháng 12/2018, trả lời ý kiến đại biểu về các dự án quy hoạch “treo”, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Toàn Thắng thông tin: Thành phố hiện có 547 dự án phải thu hồi chủ trương do trong quá trình tổ chức thực hiện chậm theo Nghị quyết số 16. Còn theo Nghị quyết số 21, sau khi rà soát lại, trên địa bàn thành phố có trên 2.800 dự án. Trong đó, có 600 dự án hoàn thành, còn hơn 1.500 dự án đang triển khai thực hiện. Hiện đã có 180 dự án được trình UBND thành phố thu hồi chủ trương thực hiện.

Cũng theo ông Thắng, nguyên nhân việc chậm triển khai do một số dự án đã được đưa vào kế hoạch, chủ đầu tư điều chỉnh quy hoạch nhưng chưa được cơ quan nhà nước chấp thuận hoặc điều chỉnh kéo dài, công tác bồi thường GPMB kéo dài, chủ đầu tư không đủ nguồn vốn triển khai.

Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh đã trình và được UBND thành phố chấp thuận danh sách 180 dự án cần thu hồi do chậm triển khai. Cụ thể, đối với 100 dự án đã UBND thành phố phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện từ năm 2015 - 2018 theo thẩm quyền với tổng diện tích 812,9ha, nhưng đến nay không thực hiện đúng theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được phê duyệt, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường trình cụ thể, đề xuất UBND thành phố giải quyết các vấn đề phát sinh sau quá trình công khai, xử lý. Đối với 80 dự án thuộc trường hợp thu hồi đất đã được HĐND thành phố thông qua với tổng diện tích 281,79ha, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát chặt chẽ tính pháp lý các dự án, trình HĐND thành phố điều chỉnh, hủy bỏ các dự án theo thẩm quyền.

Liên quan vấn đề này, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các quận, huyện rà soát và thực hiện công bố công khai danh sách các dự án thu hồi. Cùng đó, rà soát, báo cáo cụ thể danh sách các dự án trọng điểm của thành phố có sử dụng đất để tổ chức thực hiện mời gọi đầu tư năm 2019. Hiện nay, thành phố sẽ tập trung, ưu tiên giải quyết 12 vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, kéo dài. Trong đó có dự án như Sing Việt (huyện Bình Chánh) và dự án Công viên Sài Gòn Safari (huyện Củ Chi).

Đồng thời, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan rà soát, phân tích kỹ từng trường hợp cụ thể. Trường hợp xác định không ảnh hưởng đến nội dung đang thực hiện thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng có báo cáo, tham mưu cho UBND thành phố để có hướng tháo gỡ cụ thể cho doanh nghiệp.

Giải pháp tháo gỡ  dự án “treo”

Trước việc hàng loạt dự án “treo” làm ảnh hưởng đến đời sống người dân nhiều năm tại nhiều địa bàn, TP. Hồ Chí Minh đã có giải pháp tháo gỡ dứt điểm.

Cụ thể, đối với Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết 16, đối với những dự án mặc dù chậm tiến độ nhưng có tính khả thi, phù hợp với quy hoạch đô thị thì thành phố sẽ có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tạo điều kiện cho người dân ổn định cuộc sống. Dự án không còn phù hợp với quy hoạch thì xem xét điều chỉnh và chỉ gia hạn 1 lần cho 1 dự án. Trong khi đó, dự án mà chủ đầu tư không có khả năng thực hiện thì cương quyết thu hồi quyết định giao đất, văn bản thoả thuận địa điểm và các chủ trương khác có liên quan để kêu gọi đầu tư theo quy định và quy hoạch được duyệt.

Đối với quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng trong vùng quy hoạch dự án, theo Sở Xây dựng, thành phố đã xem xét việc xây dựng, sửa chữa nhà trong khu quy hoạch tại Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017. Theo đó, quy định cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho các trường hợp có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công trình nhà ở riêng lẻ có sẵn thuộc khu vực có quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 được phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi.

Đối với Sở Quy hoạch - Kiến Trúc thành phố, Sở đã thường xuyên phối hợp với các quận, huyện rà soát, đánh giá quá trình tổ chức thực hiện các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000, tỷ lệ 1/500, khắc phục tình trạng quy hoạch thiếu tính khả thi, hạn chế ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trong khu vực quy hoạch.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các sở ngành, quận huyện để xem xét, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành thêm  chính sách về nhà, đất. Từ đó, tháo gỡ khó khăn cho người dân trong các khu vực đã có quy hoạch được duyệt nhưng chưa có nguồn vốn thực hiện như thủ tục xây dựng và đất đai tại khu vực quy hoạch chức năng sử dụng đất hỗn hợp và dân cư xây dựng mới.

Trước đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã trình UBND thành phố về chấp thuận chủ trương điều chỉnh tổng thể đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng  đến năm 2025 để UBND thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận. Cụ thể, vấn đề cơ bản cần điều chỉnh gồm mô hình phát triển đô thị, phân bố lại quy hoạch dân cư, cập nhật một số chương trình, dự án quan trọng của thành phố, điều chỉnh các quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch không gian ngầm.

 

 

Lại Hùng

Ý kiến của bạn