TP. Hồ Chí Minh hoàn thành đồ án thiết kế đô thị trong quý I/2018

KTNT Theo thông tin từ UBND TP. Hồ Chí Minh, chính quyền thành phố đã giao cho UBND các quận (huyện), Ban Quản lý các khu chức năng, đơn vị tư vấn để phê duyệt bổ sung các đồ án chưa triển khai thực hiện nội dung thiết kế đô thị. Tất cả công tác này dự kiến sẽ hoàn tất trong quý I/2018.

Cụ thể, các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và tỷ lệ 1/5000 đã được duyệt từ năm 2013 đến nay, chính quyền thành phố đã giao các Ban Quản lý các khu chức năng đô thị và UBND các quận (huyện) nhằm đôn đốc các đơn vị tư vấn lập, trình thẩm định và phê duyệt bổ sung các đồ án chưa triển khai thực hiện nội dung thiết kế đô thị.

Các đồ án còn lại đã được duyệt trước năm 2013, trừ 90 đồ án đã được UBND TP. Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương điều chỉnh tổng thể, thì lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị riêng và nội dung thiết kế đô thị trong đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn.

Chính quyền thành phố sẽ hoàn tất các đồ án thiết kế đô thị trong quý đầu I năm 2018

Việc lập mới hoặc điều chỉnh tổng thể các đồ án quy hoạch phân khu từ nay về sau, đơn vị tư vấn phải hoàn tất đầy đủ các nội dung về kiến trúc, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, thiết kế đô thị trong thành phần hồ sơ đồ án trước khi thực hiện thẩm định và trình UBND thành phố phê duyệt.

Bên cạnh đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc cũng được giao phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý các khu chức năng đô thị và UBND các quận (huyện) hoàn thành trong tháng 11/2017. Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý quy hoạch và công khai thông tin quy hoạch qua mạng internet và điện thoại di động thông minh.

Liên quan tới vấn đề cấp phép xây dựng, UBND TP. Hồ Chí Minh sẽ kiến nghị Bộ Xây dựng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quy hoạch và quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị để cấp giấy phép xây dựng./.

Lại Hùng

KTNT

Ý kiến của bạn