TP. Hồ Chí Minh sẽ bổ sung 130 dự án nhà ở trong giai đoạn 2016 - 2020

KTNT UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định liên quan đến kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố trong giai đoạn 2016 - 2020. Theo quyết định sẽ có 130 dự án được bổ sung trong giai đoạn này.

Cụ thể, tại quyết định số 1757/QĐ - UBND do Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến ký nhằm bổ sung cho Quyết định số 5087/QĐ - UBND ngày 14/11/2018 của UBND thành phố về việc Ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2016 - 2020.

Trong giai đoạn 2016 - 2020 sẽ có 130 dự án nhà ở được bổ sung trong giai đoạn này.
Trong giai đoạn 2016 - 2020 sẽ có 130 dự án nhà ở được bổ sung trong giai đoạn này.

Cũng theo quyết định này, danh sách các dự án nhà ở thương mại được cập nhật sẽ chia làm 3 khu vực. Tại khu vực trung tâm hiện hữu có 3 dự án, khu vực nội thành hiện hữu có 17 dự án, khu vực nội thành phát triển có 106 dự án. Bên cạnh đó, sẽ có 4 dự án nhà ở xã hội cũng được cập nhật, bổ sung trong đợt này. Trong đó quận 7 có 2 dự án, quận 9 có 1 dự án và quận 12 có 1 dự án. 

Việc cập nhật, bổ sung danh sách các dự án vào Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2016 - 2020 nhằm tạo cơ sở để thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư và chấp thuận đầu tư cho các dự án trên địa bàn thành phố theo quy định pháp luật hiện hành. Đảm bảo việc phát triển các dự án nhà ở được công khai, minh bạch, bền vững, không gây quá tải hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của thành phố. 

Mạnh Tiến

Ý kiến của bạn