TT - Huế: Nhiều hoạt động dịch vụ tạm dừng hoạt động từ 12h00 ngày 03/5

KTNT Nhằm chủ động, kịp thời triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TT- Huế vừa có thông báo một số biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Ngày 03/5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế ra thông báo yêu cầu tạm hoạt động các dịch vụ: quán bar, karaoke, vũ trường, game, massage bắt đầu từ 12h00 ngày 03/5.

Cùng với đó, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 26/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai các giải pháp khẩn cấp phòng, chống dịch COCID-19, Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 26/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5. 

 

Từ 12h00 ngày 03/5 các dịch vụ: quán bar, karaoke, vũ trường, game, massage trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ tạm ngừng hoạt động.
Từ 12h00 ngày 03/5 các dịch vụ: quán bar, karaoke, vũ trường, game, massage trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ tạm ngừng hoạt động.

 

Trước đó, vào ngày 02/5, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có Công điện số 05/CĐ-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5.

Qua Công điện, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và người dân khi quay trở lại Thừa Thiên - Huế sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 bắt buộc phải khai báo y tế theo quy định. Đối với những người có biểu hiện ho, sốt, khó thở hoặc các biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh phải đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý kịp thời.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, báo cáo số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân… trên địa bàn đã đi công tác, du lịch, thăm thân… tại các tỉnh/thành khác trở về địa phương sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5; Chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, báo cáo số lượng du khách, công dân từ các tỉnh/thành phố khác đến địa phương trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đồng thời, yêu cầu Sở Du lịch phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế khẩn trương rà soát, báo cáo số lượng du khách từ các tỉnh/thành phố khác đến địa phương trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh; tăng cường kiểm tra thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID -19 đối với hoạt động du lịch.

Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế chỉ đạo tăng cường kiểm tra và xử phạt nghiêm các đối tượng không chấp hành nghiêm túc quy định phòng dịch của tỉnh, đặc biệt là hành vi không đeo khẩu trang theo quy định, khai báo y tế không trung thực... nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng dịch trong cộng đồng.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh: Tổ chức rà soát, báo cáo số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị đã đi công tác, du lịch, thăm thân… tại các tỉnh/thànhkhác trở về địa phương sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5. Yêu cầubắt buộc phải khai báo y tế theo quy định, tự theo dõi sức khỏe….; chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnhvề việc khai báo y tế của cán bộ, công chức, viên chức, chuyên gia, công nhân, học viên, sinh viên và người lao động ... trực thuộc quản lý.

Hành động trên của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế là nhằm chủ động, kịp thời triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tại một số tỉnh, thành trên cả nước đang diễn biến phức tạp, đặc biệt tại các tỉnh Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, thành phố Hà Nội..., thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 570/CĐ-TTg ngày 02/5/2021 và Công điện số 583/CĐ-BYT ngày 02/5/2021 của Bộ Y tế.

 

 

Văn Nghĩa

Ý kiến của bạn