Tuyên Quang điều chỉnh địa giới, thành lập hai thị trấn Lăng Can và Yên Sơn

KTNT Ngày 17/6, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết số 1262/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện của UBND tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang chứng kiến Lễ ký kết bàn giao trách nhiệm quản lý đối với 2 xã Phúc Sơn, Minh Quang giữa huyện Chiêm Hóa và huyện Lâm Bình.

 

Theo Nghị quyết số 1262/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Phúc Sơn và xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa về huyện Lâm Bình; thành lập thị trấn Lăng Can trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Lăng Can thuộc huyện Lâm Bình.

 

Trước đó, ngày 26/11/2020, UBND tỉnh Tuyên Quang ký Quyết định công nhận Trung tâm huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) đạt tiêu chí đô thị loại V.

 

Sau khi điều chỉnh, huyện Chiêm Hóa có 1.146,24 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 134.091 người, có 24 đơn vị hành chính gồm: 23 xã và 1 thị trấn; huyện Lâm Bình có 917,55 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 51.421 người, có 10 đơn vị hành chính gồm: 9 xã và 1 thị trấn.

Cũng theo Nghị quyết, điều chỉnh một phần diện tích và dân số các xã Lang Quán, Tứ Quận sáp nhập vào xã Thắng Quân và thành lập thị trấn Yên Sơn trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Thắng Quân thuộc huyện Yên Sơn.

 Khu hành chính huyện Yên Sơn nhìn từ trên cao.

 

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/7/2021. Sau khi Nghị quyết được thi hành, Tuyên Quang có 6 huyện, 1 thành phố; 138 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 122 xã, 10 phường và 6 thị trấn.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhấn mạnh, việc điều chỉnh địa giới hành chính nhằm tạo không gian cho sự phát triển mới, phù hợp với quy luật thực tiễn của địa phương và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đề nghị, các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm làm thật tốt công tác tuyên truyền Nghị quyết số 1262 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân.

UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với cấp ủy, chính quyền huyện Lâm Bình, Chiêm Hóa, Yên Sơn chuẩn bị các điều kiện để phục vụ tốt việc bàn giao và tiếp nhận địa bàn một cách nhanh, gọn, tiết kiệm, đồng bộ, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo phù hợp, hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Các cấp, các ngành, nhất là huyện Lâm Bình, Yên Sơn khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch phát huy tiềm năng, lợi thế đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh để đơn vị hành chính mới thực sự chuyển biến tích cực. Trước mắt, rà soát điều chỉnh, bổ sung các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đảm bảo phù hợp với tình hình, nhiệm vụ mới của địa phương; xây dựng thị trấn Lăng Can thuộc huyện Lâm Bình và thị trấn Yên Sơn thuộc huyện Yên Sơn xứng tầm với vị thế và vai trò của trung tâm huyện lỵ, đáp ứng kỳ vọng, mong đợi của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, ông Lâm nhấn mạnh.

 

 

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn