Công nhận Trung tâm huyện Lâm Bình đạt tiêu chí đô thị loại V

KTNT Ngày 26/11, UBND tỉnh Tuyên Quang ký Quyết định công nhận Trung tâm huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) đạt tiêu chí đô thị loại V.

Trung tâm hành chính huyện Lâm Bình.

 

Theo đó, Trung tâm huyện Lâm Bình được công nhận bao gồm toàn bộ diện tích xã Lăng Can với 12 thôn. Trong đó, khu trung tâm thị trấn (theo Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 18/4/2012 gồm 9 thôn của xã Lăng Can) với diện tích là 73,33km2, dân số là 8.373 người.

Phía Đông của Trung tâm huyện giáp với xã Thượng Lâm, xã Khuôn Hà; phía Tây giáp xã Bình An, xã Xuân Lập; phía Nam giáp xã Thổ Bình, xã Phúc Sơn; phía Bắc giáp xã Phúc Yên.

Ngày 28/1/2011, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị quyết số 07/NQ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Na Hang và huyện Chiêm Hóa thành lập huyện Lâm Bình thuộc tỉnh Tuyên Quang.

Theo đó, huyện Lâm Bình có 78.152,17 ha diện tích tự nhiên và 29.459 nhân khẩu; có tám đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Lăng Can, Thượng Lâm, Khuôn Hà, Phúc Yên, Xuân Lập, Bình An, Thổ Bình, Hồng Quang.

Ngày 26/2/2011, tại xã Lăng Can, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ công bố Nghị quyết số 07/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Nà Hang và huyện Chiêm Hóa thành lập huyện Lâm Bình thuộc tỉnh Tuyên Quang.

Sau gần 10 năm thành lập, huyện Lâm Bình luôn được sự quan tâm của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và của tỉnh, cơ sở hạ tầng của huyện đã được đầu tư xây dựng mới, kiên cố khang trang từ trung tâm huyện đến tất cả các xã trên địa bàn; đời sống văn hóa, tinh thần người dân được nâng lên rõ rệt.

Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân: 15,6%/năm, thu nhập bình quân; 27,7 triệu đồng/người/năm.Thu ngân sách địa phương tăng từ 11 tỷ đồng năm 2015 lên trên 18 tỷ đồng năm 2019, thực hiện năm 2020 ước đạt trên 18 tỷ đồng.

Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệptăng bình quân 6,82%/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 60,79% năm 2015 xuống còn 36,03% cuối năm 2019, năm 2020 giảm còn 31%, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, an sinh xã hội được đảm bảo. Chính trị ổn định, quốc phòng được củng cố, an ninh trật tự được giữ vững.

 

 

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn