UBND TP. Hồ Chí Minh: Kiên quyết thu hồi dự án chậm triển khai

KTNT Mới đây, UBND TP. Hồ Chí Minh đã có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát các dự án bất động sản trên địa bàn thành phố. Nếu dự án nào không triển khai kiên quyết thu hồi theo quy định.

Cụ thể, chính quyền thành phố yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát các dự án bất động sản đã có quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư trước ngày 23/4/2019 (ngày Chỉ thị 11 được ban hành) đặc biệt là các dự án nhà ở bất động sản cao cấp. Nếu các dự án không triển khai, để đất hoang hoặc triển khai chậm, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo lên UBND để kiên quyết thu hồi theo quy định.

UBND TP. Hồ Chí Minh sẽ kiên quyết thu hồi dự án chậm triển khai theo quy định trong thời gian tới.
UBND TP. Hồ Chí Minh sẽ kiên quyết thu hồi dự án chậm triển khai theo quy định trong thời gian tới.

Ngoài ra, TP. Hồ Chí Minh cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát, công khai danh sách dự án nhà ở chủ đầu tư đã thế chấp ngân hàng, các dự án chậm tiến độ do vướng mắc về pháp lý, các dự án chưa nộp tiền sử dụng đất, các chủ đầu tư chậm trễ trong việc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người dân.

 Trước đó, tháng 3/2020, UBND thành phố cũng đã có thông báo khẩn về tình hình kế hoạch sử dụng đất năm 2015-2019 trên địa bàn thành phố. Với 180 dự án không tiếp tục thực hiện kế hoạch sử dụng đất có quy mô hơn 1.094ha, UBND thành phố yêu cầu Sở Tài nguyên & Môi trường khẩn trương đôn đốc, theo dõi. Sau đó tổng hợp kết quả rà soát của UBND các quận, huyện, đề xuất trình UBND thành phố xử lý theo quy định.

Mạnh Tiến

Ý kiến của bạn