Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 27 tháng 5 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024 | 14:9

Đồng Nai chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa

Tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch số 145 về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn năm 2024, nhằm thực hiện việc chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả, không đảm bảo nước tưới, năng suất thấp sang trồng các loại cây hàng năm, lâu năm và nuôi trồng thuỷ sản để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập cho các hộ sản xuất.

Với mục tiêu việc chuyển đổi đất trồng lúa sang các loại cây trồng khác trên cơ sở phải đảm bảo quy hoạch, định hướng phát triển của tỉnh. Việc chuyển đổi phải đảm bảo hiệu quả hơn trồng cây lúa, đồng thời khai thác tốt những tiềm năng, lợi thế của đất đai, điều kiện tự nhiên, lao động để hình thành những vùng sản xuất hàng hoá theo hướng đa dạng hoá cây trồng, nâng cao hiệu quả phục vụ tác cơ cấu trong lĩnh vực trồng trọt.

Trong năm 2024, tỉnh Đồng Nai sẽ chuyển đổi hơn 2000 ha cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa.

Trong năm 2024, tỉnh Đồng Nai sẽ chuyển đổi hơn 2.000 ha cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa.

Cũng tại Kế hoạch này, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2024 với tổng diện tích 2.007,19 ha. Cụ thể, chuyển sang trồng cây hàng năm 755,23 ha, cây lâu năm 595,98 ha, chuyển sang trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thuỷ sản trên đất trồng lúa là 60 ha.

Tuy nhiên, việc chuyển đổi phải đảm bảo phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của các xã, phường. Không làm mất đi các điều kiện để trồng lúa trở lại, không làm biến dạng mặt bằng, gây ô nhiễm, thái hoá đất trồng lúa, không làm hư hỏng các công trình giao thông, công trình thuỷ lợi phục vụ trồng lúa.

Trường hợp chuyển sang đất trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thuỷ sản được sử dụng tối đa 20% diện tích đất trồng lúa để hạ thấp mặt bằng nuôi trồng thuỷ sản.

Đất trồng lúa sau khi chuyển đổi cơ cấu cây trồng vẫn được thống kê là đất trồng lúa. Đồng thời, các cá nhân, hộ gia đình phải đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa với UBND các xã, phường, thị trấn nơi có đất.

Trên cơ sở này, UBND cấp huyện sẽ căn cứ vào kế hoạch, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện, đề nghị của các xã, phường trong huyện trên để ban hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa năm 2024. Đồng thời, chịu trách nhiệm trong việc để xảy ra tình trạng chuyển mục đích sử dụng trái phép trên đất trồng lúa.

Đối với UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ vào nhu cầu chuyển đổi của tổ chức, cá nhân trên địa bàn và kế hoạch chuyển đổi của cấp huyện sẽ tiếp nhận, xử lý bản đăng ký chuyển đổi, lập sổ theo dõi chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa.

 

Mạnh Tiến
Ý kiến bạn đọc
Top