Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 4 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 22 tháng 3 năm 2023 | 21:21

Gia Lai phê duyệt Đề án chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang cây trồng có giá trị kinh tế cao

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả sang phát triển cây trồng có giá trị kinh tế cao và thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu tiêu của đề án nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp; nâng cao giá trị sản xuất; nâng cao thu nhập/đơn vị diện tích đất trồng trọt sau khi thực hiện chuyển đổi, tăng ít nhất 25% so với trước khi chuyển đổi; tạo thêm việc làm; góp phần thực hiện thành công tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo hướng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh nông sản; thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sinh thái.

Phấn đấu giai đoạn 2023-2025, toàn tỉnh  Gia Lai chuyển đổi khoảng 58.560 ha cây trồng kém hiệu quả sang phát triển rau, hoa, cây ăn quả, cây dược liệu, cây làm thức ăn cho chăn nuôi, cây trồng khác và dành quỹ đất phát triển các khu, vùng, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, năng lượng tái tạo... Phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản xuất bình quân đạt khoảng 150-200 triệu đồng/ha.

Cụ thể, giai đoạn 2023-2025 và định hướng đến năm 2030, toàn tỉnh  Gia Lai phấn đấu chuyển đổi khoảng 5.000 ha đất trồng lúa thường xuyên bị hạn, kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng có giá trị kinh tế, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, phù hợp với nhu cầu thị trường.

Tỉnh Gia Lai sẽ chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả sang các cây trồng khác

Tỉnh Gia Lai sẽ chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả sang các cây trồng khác.

Cùng với đó, chuyển đổi khoảng 70.560 ha đất trồng mía, mì, điều, hồ tiêu, cao su kém hiệu quả sang trồng rau, hoa, quả, cây dược liệu và các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, phù hợp với nhu cầu thị trường ở những chân đất thích hợp và dành một phần quỹ đất để phát triển các khu, vùng, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, năng lượng tái tạo...

 

Khắc Niên
Ý kiến bạn đọc
Top