Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 21 tháng 5 năm 2024  
Thứ ba, ngày 14 tháng 11 năm 2023 | 20:52

Nông dân Diễn Châu được mùa lạc

Bà con nông dân huyện Diễn Châu (Nghệ An) đang bước vào thu hoạch lạc đông. Lạc được mùa với năng suất bình quân đạt khoảng 1 tạ lạc khô/sào, tăng hơn vụ trước 20kg/sào, đạt giá trị 4,5 triệu đồng.

Vụ đông năm 2023, huyện Diễn Châu tiếp tục định hướng phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, chất lượng, hiệu quả, nâng cao chuỗi giá trị và phát triển bền vững. Theo đó, toàn huyện ổn định diện tích với gần 4.200 ha, trong đó diện tích lạc 850 ha.

Đối với vụ sản xuất này, từ khi xuống giống đến khi thu hoạch là khoảng 100 ngày. Ảnh: Mai Giang

Lạc đông được trồng sớm và chủ yếu được trồng tại các địa phương đất cát ven biển với các giống L14 và lạc đỏ. Đến thời điểm này, bà con nông dân Diễn Châu đã thu hoạch được 2/3 diện tích với năng suất bình quân toàn huyện đạt khoảng 1 tạ lạc khô/sào. Như vậy vụ đông này, nông dân Diễn Châu cung ứng ra thị trường khoảng 1.700 tấn lạc giống.

 

Lưu Khuyên
Ý kiến bạn đọc
Top