Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 30 tháng 9 năm 2023  
Thứ hai, ngày 22 tháng 5 năm 2023 | 16:31

Quảng Ngãi triển khai mô hình hỗ trợ nuôi thủy sản lồng bè bằng vật liệu mới HDPE

Chi cục Thủy sản Quảng Ngãi phối hợp với Trung tâm Giống tỉnh Quảng Ngãi và các địa phương trên địa bàn tỉnh vừa tiến hành thả giống thực hiện mô hình hỗ trợ nuôi thủy sản lồng bè bằng vật liệu mới HDPE tại hồ chứa nước Nước Trong và khu vực nuôi lồng bè trên sông Trà Khúc.

Tại hồ chứa nước Nước Trong, mô hình hỗ trợ cho Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Hiệp Phát triển khai 04 lồng nuôi (100 m3/lồng) bằng vật liệu mới HDPE; đối tượng thả nuôi gồm cá thát lát (10.000 con) và cá lăng nha (4.000 con).

Thả giống thực hiện mô hình hỗ trợ nuôi thủy sản lồng bè bằng vật liệu mới HDPE tại hồ chứa nước Nước Trong

Thả giống thực hiện mô hình hỗ trợ nuôi thủy sản lồng bè bằng vật liệu mới HDPE tại hồ chứa nước Nước Trong 

Tại khu vực nuôi cá lồng bè trên sông Trà Khúc tại xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, mô hình hỗ trợ triển khai 04 lồng nuôi (20 m3/lồng) bằng vật liệu mới HDPE; đối tượng thả nuôi là cá chình (1.600 con).

Thả giống thực hiện mô hình hỗ trợ nuôi thủy sản lồng bè bằng vật liệu mới HDPE trên sông Trà Khúc tại xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh.

Thả giống thực hiện mô hình hỗ trợ nuôi thủy sản lồng bè bằng vật liệu mới HDPE trên sông Trà Khúc tại xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh.

Mô hình hỗ trợ chi phí vật tư đầu vào, bao gồm: Chi phí làm lồng nuôi bằng vật liệu HDPE (hỗ trợ 100%), chi phí con giống (hỗ trợ 100%), chi phí thức ăn (hỗ trợ 50%); chi chí thuốc, hóa chất (hỗ trợ 50%) cho 01 vụ nuôi.

Ngoài 02 địa điểm trên, Chi cục Thủy sản dự kiến sẽ tiếp tục triển khai mô hình này tại huyện Sơn Tây, Ba Tơ và thị xã Đức Phổ. Trung tâm Giống tỉnh là đơn vị được đặt hàng thực hiện sản xuất ương nuôi con giống và theo dõi, hướng dẫn kỹ thuật nuôi tại các mô hình.

Mô hình hỗ trợ nuôi thủy sản lồng bè trên sông, lòng hồ chứa thủy lợi, thủy điện tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 hướng đến mục tiêu phát triển nuôi thủy sản lồng bè trên sông, lòng hồ chứa thủy lợi, thủy điện theo định hướng, quy hoạch phát triển thủy sản và không làm ảnh hưởng đến các mục đích sử dụng khác của sông, hồ như thủy điện, thủy lợi, du lịch, cấp nước nông nghiệp, sinh hoạt… nhằm tận dụng tiềm năng của sông và các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Ứng dụng các tiến bộ KHKT trong nuôi thủy sản lồng bè và sử dụng hiệu quả mặt nước sông, hồ, nuôi thủy sản kết hợp với bảo vệ nguồn lợi thủy sản nhằm tạo ra vùng nguyên liệu cung cấp cho nhu cầu thực phẩm tại chỗ và các sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường cũng như cung cấp cho chế biến thủy sản.

Qua đó, tạo sinh kế, công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người dân, đồng thời đáp ứng đa mục tiêu trong việc sử dụng hồ chứa nước, góp phần vào việc phát triển ngành nông nghiệp của tỉnh.

 

Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
Top