Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 1 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 28 tháng 11 năm 2023 | 15:9

Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi heo cỏ cho nông dân Đông Giang

Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam vừa hoàn thành các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi heo cỏ miền núi liên kết theo chuỗi giá trị cho 90 hộ nông dân trên địa bàn các xã, thị trấn.

Các hộ dân tham gia tập huấn được hướng dẫn quy trình chăn nuôi heo cỏ miền núi theo hướng sinh sản; quy trình chăn nuôi heo cỏ theo hướng thịt thương phẩm; kỹ thuật xây dựng chuồng nuôi.

Cán bộ Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Đông Giang cũng hướng dẫn cách phối trộn và tạo thức ăn; chăm sóc heo nái đẻ và heo con theo mẹ; kỹ thuật phòng chống dịch bệnh gia súc, bao gồm cả kỹ thuật sử dụng vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi tại nông hộ.

Hình ảnh một lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi heo cỏ ở Đông Giang.

Hình ảnh một lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi heo cỏ ở Đông Giang.

Qua buổi tập huấn đã giúp người nông dân, đặc biệt là các hộ có đầu tư phát triển chăn nuôi nắm vững kiến thức, kỹ năng cơ bản về chăm sóc, phòng dịch bệnh hiệu quả, nâng cao thu nhập kinh tế từ chăn nuôi. Sau lớp tập huấn này sẽ có chương trình cấp heo giống, tạo nguồn lực phát triển kinh tế bền vững cho người dân.

Được biết, trong kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 - 2025 của UBND huyện Đông Giang, có tiểu dự án 1 thuộc dự án 3 của chương trình là hỗ trợ phát triển sản xuất ở lĩnh vực nông nghiệp.

Nội dung hỗ trợ của tiểu dự án này như tập huấn kỹ thuật, tư vấn chuyển giao kỹ thuật; cung cấp giống cây trồng, vật nuôi, vật tư, công cụ, dụng cụ sản xuất, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y và hỗ trợ khác theo quy định.

 

Anh Vũ
Ý kiến bạn đọc
Top