Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 13 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 16 tháng 11 năm 2023 | 15:49

Thanh Hoá đầu tư hơn 13 tỷ đồng thực hiện Chương trình khuyến nông 2024

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình khuyến nông năm 2024, với tổng kinh phí dự kiến hơn 13 tỷ đồng.

Theo đó, Chương trình Khuyến nông sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất nông nghiệp, đặt mục tiêu xây dựng và nhân rộng 23 loại mô hình ở các lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và thủy sản.

Mô hình trồng nho sữa của nông dân huyện Triệu Sơn mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình Khuyến nông tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023 - 2025 nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong sản xuất nông nghiệp, tiến tới sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn.

Thông qua việc áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, tiến bộ mới, công nghệ mới, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn thực phẩm gắn với bảo vệ môi trường và xây dựng NTM.

Những sản phẩm nông sản sạch được người dân huyện Thường Xuân trưng bày tại một hội chợ nông sản

Chương trình đề ra mục tiêu: tổ chức 18 lớp bồi dưỡng tập huấn và đào tạo cho khuyến nông viên cơ sở, cộng tác viên khuyến nông và nông dân; 10 lớp tập huấn FFS cho cộng tác viên khuyến nông và nông dân tại các địa phương trong tỉnh.

Xây dựng và phát sóng 129 chuyên mục khuyến nông, 15 bản tin trên chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa; xuất bản 3.000 cuốn nông lịch; 4 số tập san thông tin Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 5.645 tờ poster về hướng dẫn khoa học kỹ thuật; xây dựng 2 bộ phim khoa học kỹ thuật; tổ chức 19 cuộc hội thảo đầu bờ nhân rộng mô hình; 3 diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp.

Để phát triển bền vững cây có múi, cần sự hỗ trợ từ ngành chức năng, sự đồng hành của người dân.

UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan về tính chính xác, tính pháp lý, thẩm quyền phê duyệt của nội dung tham mưu, thẩm định, số liệu báo cáo và việc đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn về nghiệp vụ, để các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện Chương trình khuyến nông tỉnh Thanh Hóa năm 2024, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; đồng thời, theo chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm chủ động theo dõi, hướng dẫn và giải quyết các công việc liên quan đến việc tổ chức thực hiện của các đơn vị theo quy định.

Cần có cơ chế phù hợp để người dân phát triển nuôi trồng thuỷ sản bền vững.

Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với các cơ quan báo, đài để quảng bá hoạt động khuyến nông; khai thác tối đa các trang mạng xã hội để thông tin, tuyên truyền các chính sách, tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng, các sản phẩm OCOP của tỉnh.

 

Lê Thức - Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
Top