Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 17 tháng 1 năm 2024 | 10:32

Xây dựng mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị

Mô hình tổ chức sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị ở xã Đại Thắng (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) những năm qua đã gặt hái được một số thành quả khả quan, hình thành mối liên kết chặt chẽ giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Qua 4 năm triển khai chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị định số 98 của Chính phủ và Nghị quyết số 17 của HĐND tỉnh, trên địa bàn Quảng Nam đã xuất hiện nhiều mô hình mang lại hiệu quả cao.

Vùng sản xuất lúa giống theo chuỗi liên kết tại HTX Nông nghiệp Đại Thắng

Vùng sản xuất lúa giống theo chuỗi liên kết tại HTX Nông nghiệp Đại Thắng.

Từ cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về quy định chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, Công ty TNHH ThaiBinh Seed - Miền Trung - Tây Nguyên (trực thuộc Tập đoàn ThaiBinh Seed) đã liên kết với HTX Nông nghiệp Đại Thắng triển khai thực hiện dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ giống lúa thuần, thu hút 400 hộ dân tham gia trên tổng diện tích 55ha, có tổng đầu tư hơn 1,5 tỷ đồng (nguồn lực hỗ trợ từ Nghị quyết 17 là 266,2 triệu đồng).

Ông Triệu Tấn Phú, Giám đốc Công ty TNHH ThaiBinh Seed - Miền Trung - Tây Nguyên cho biết: Vụ Đông Xuân 2022 – 2023, Chi nhánh miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục liên kết với HTX Nông nghiệp Đại Thắng triển khai thực hiện sản xuất hơn 120ha các giống lúa TBR89, TBR97, HT1, ĐV108, Nếp 87, Nếp A Sào, Ngô TBM18  tại các thôn Bình Tây, Bình Đông, Phú Xuân, Phú An, Phú Thuận; với 750 hộ dân tham gia; sản lượng thu mua đạt gần 610 tấn.

Vụ Hè Thu 2023, sản xuất hơn 60ha các giống TBR97, ĐV108, Nếp 87  tại các thôn Phú Xuân, Phú An; với 400 hộ dân tham gia, sản lượng thu mua đạt gần 270 tấn.

Tổng thu nhập tăng thêm cho nông dân (880 tấn x 120% quy đổi x giá thị trường), tương đương giá trị tăng thên từ 1,5 – 1,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, HTX Nông nghiệp Đại Thắng còn mạnh dạn thực hiện chuyển giao công nghệ trong việc liên kết sản xuất hạt giống ngô nếp lai F1, diện tích 5,7ha; mang lại thu nhập cho nông dân từ 150 - 200triệu đồng/ha.

Vùng sản xuất ngô giống theo chuỗi liên kết tại HTX Nông nghiệp Đại Thắng

Vùng sản xuất ngô giống theo chuỗi liên kết tại HTX Nông nghiệp Đại Thắng.

“Việc xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giúp nông dân yên tâm đầu tư sản xuất, sản phẩm làm ra có đơn vị thu mua, tránh tình trạng tư thương ép giá khi vào vụ thu hoạch, giúp nông dân gia tăng giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích” - ông Triệu Tấn Phú nhấn mạnh.

 

Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
Top