Ba nhóm phải điều chỉnh quy định hệ số giá đất năm 2019

KTNT Vừa qua, UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, ba nhóm phải điều chỉnh quy định hệ số giá đất năm 2019.

Theo đó, UBND thành phố đã ban hành Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 để xác định giá đất cụ thể áp dụng đối với các trường hợp. Hệ số điều chỉnh giá đất được áp dụng tùy theo từng nhóm đối tượng và tùy theo từng khu vực địa bàn quận, huyện và các yếu tố làm tăng, giảm giá đất. Đồng thời, quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 12/8/2019, thay thế quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành từ ngày 12/8/2019, thay thế quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.
Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành từ ngày 12/8/2019, thay thế quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Trong Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 có chia làm 3 nhóm chịu ảnh hưởng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019. Cụ thể, nhóm 1: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất không phải đất ở sang đất ở đối với diện tích vượt hạn mức, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, thuộc trường hợp được tiếp tục sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất: Hệ số điều chỉnh giá đất là 1,5 lần giá đất do UBND thành phố quy định và công bố.

Nhóm 2: Trường hợp xác định đơn giá thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định đầu tiên, xác định đơn giá thuê đất hàng năm khi điều chỉnh lại đơn giá thuê đất cho chu kỳ ổn định tiếp theo. Xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm. Xác định đơn giá thuê thuê đất khi nhận chuyển nhượng tài sản gắn liến với đất thuê theo quy định tại Luật Đất đai: Hệ số điều chỉnh giá đất được áp dụng tuỳ theo mục đích sử dụng đất và khu vực như sau:

Đối với mục đích sử dụng đất thuê dùng đề kinh doanh dịch vụ, thương mại, tài chính, nhà hàng, khách sạn, nhà ở cho thuê, văn phòng làm việc và cho thuê lần lượt (khu vực 1 là 2,5; khu vực 2 là 2,3: khu vực 3 là 2,1; khu vực 4 là 1,9; khu vực 5 là 1,7).

Đối với mục đích sử dụng đất thuê để sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nhà kho, nhà xưởng, hoạt động khoáng sản, vật liệu xây dựng…… xây dựng kết cầu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê tại các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất, nhà lưu trú công nhân, nuôi trồng thuỷ sản….. lần lượt (khu vực 1 là 1,7; khu vực 2 là 1,6; khu vực 3 là 1,55; khu vực 4, 5 là 1,5).

Nhóm 3 trường hợp tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Xác định đơn giá thuê đất, trả tiền một lần hco cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá. Xác định đơn giá thuê đất khi chuyển từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hệ số điều chỉnh giá đất được áp dụng đối với các khu vực như sau:

Khu vực 1 là 2,5; khu vực 2 là 2,3: khu vực 3 là 2,1; khu vực 4 là 1,9; khu vực 5 là 1,7 lần gía đất do UBND thành phố quy định và công bố.

Trong đó, khu vực 1 bao gồm các quận: 1,3,4,5,10,11, Tân Bình, Phú Nhuận. Khu vực 2 bao gồm quận 2,6,7,Gò Vấp, Bình Thạnh, Tân Phú. Khu vực 3 gồm quận 8,9,12,Bình Tân, Thủ Đức. Khu vực 4 gồm huyện Bình Chánh, Củ Chi, Nhà Bè, Hóc Môn. Khu vực 5 gồm huyện Cần Giờ.

Lại Hùng

Ý kiến của bạn