Bắc Giang: Phân bổ 26 tỷ đồng xử lý khẩn cấp các công trình thủy lợi

KTNT UBND tỉnh Bắc Giang sẽ phân bổ 26 tỷ đồng từ kinh phí Quỹ phòng, chống thiên tai để tu sửa, xử lý khẩn cấp các công trình phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh này.

Theo đó, tỉnh Bắc Giang hỗ trợ hơn 4,1 tỷ đồng từ Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh để xử lý khẩn cấp 24 hạng mục công trình phòng, chống thiên tai do UBND các huyện, thành phố làm chủ đầu tư.

Trong đó, hỗ trợ 1 tỷ đồng cho huyện Lục Ngạn tu sửa 01 đập hồ Cầu Meo, xã Nam Dương; hỗ trợ huyện Lạng Giang 970 triệu đồng để tu sửa 01 điếm canh đê và xử lý chống sạt lở đê thôn Sàn, xã Mỹ Hà; hỗ trợ huyện Tân Yên 810 triệu đồng; huyện Việt Yên 570 triệu đồng; huyện Yên Thế 380 triệu đồng; huyện Hiệp Hòa 370 triệu đồng, huyện Yên Dũng 70 triệu đồng để sửa chữa, nâng cấp các điếm canh đê, xây dựng cống dưới đê và tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

 

 Tỉnh Bắc Giang sẽ phân bổ 26 tỷ đồng để tu sửa, xử lý khẩn cấp các công trình phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.

 

Hỗ trợ hơn 22 tỷ đồng cho các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (CTTL). Trong đó, hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng cho Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Bắc Sông Thương thực hiện chủ đầu tư 02 hạng mục công trình để xử lý mối, ẩn họa tại các đập: Hồ Cấm Sơn, Khuôn Thắm, Khuôn Vố, Hàm Rồng và xử lý sạt trượt kênh Giữa từ K20 đến K20+270 phía bờ trái.

Hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng cho Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Nam Sông Thương thực hiện hạng mục công trình khoan phụt vữa xử lý chống thấm qua thân đập hồ Suối Ven, huyện Yên Thế.

Hỗ trợ gần 17 tỷ đồng cho Chi cục Thủy lợi thực hiện tu sửa 11 công trình bao gồm: Tu sửa kè Đức Giang, huyện Yên Dũng 04 đoạn, kè Yên Sơn huyện Lục Nam 01 đoạn; xử lý chống sạt lở đê Đồng Nghè (thuộc thôn Hồng Giang, xã Dương Đức, huyện Lạng Giang); xử lý chống sạt lở đê Mỹ Hà (Thôn Dinh, xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang).

UBND tỉnh Bắc Giang cũng bổ sung gần 3 tỷ đồng khảo sát, xử lý tổ mối, ẩn họa thân đê bằng công nghệ mới 04 đoạn, gồm: K5+300-K18 đê hữu Thương; K1+800-K8, K15-K20 đê tả Cầu và K7+600- K9 đê tả Cầu Ba Tổng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và quản lý, sử dụng kinh phí được hỗ trợ đảm bảo đúng mục đích, quy định hiện hành.

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn