Bắc Giang: Sáp nhập, giảm 21 đơn vị cấp xã

KTNT Thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tỉnh Bắc Giang đã tiến hành sắp xếp, sáp nhập để tinh gọn bộ máy hành chính cấp xã từ 230 đơn vị (xã, phường, thị trấn) xuống còn 209 đơn vị, giảm 21 đơn vị ( còn 184 xã, 10 phường và 15 thị trấn).

phó-chủ-tịch-thường-trực-ubnd-tỉnh-lại-thanh-sơn-thứ-3-từ-trái-sang-tặng-hoa-chúc-mừng.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn (thứ 3 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng thành lập thị trấn Nham Biền (Yên Dũng).

 

Theo đó, huyện Hiệp Hòa thành lập thị trấn Thắng trên cơ sở sáp nhập thị trấn Thắng và xã Đức Thắng. Sau khi sắp xếp, huyện Hiệp Hòa có 25 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 24 xã và 01 thị trấn, giảm 01 đơn vị.

Huyện Lục Nam thành lập thị trấn Đồi Ngô trên cơ sở nhập thị trấn Đồi Ngô, thị trấn Lục Nam và xã Tiên Hưng. Sau khi sắp xếp, huyện Lục Nam có 25 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 24 xã và 01 thị trấn, giảm 02 đơn vị.

Huyện Lục Ngạn thành lập thị trấn Chũ trên cơ sở nhập thị trấn Chũ và xã Nghĩa Hồ. Sau khi sắp xếp, huyện Lục Ngạn có 29 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 28 xã và 01 thị trấn, giảm 01 đơn vị.

Huyện Lạng Giang thành lập thị trấn Kép trên cơ sở nhập thị trấn Kép và xã Tân Thịnh; thành lập thị trấn Vôi trên cơ sở nhập thị trấn Vôi và xã Phi Mô. Sau khi sắp xếp, huyện Lạng Giang có 21 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 19 xã và 02 thị trấn, giảm 02 đơn vị.

Huyện Sơn Động thành lập thị trấn An Châu trên cơ sở nhập xã An Châu và thị trấn An Châu; thành lập xã Phúc Sơn trên cơ sở nhập xã Thạch Sơn và xã Phúc Thắng; thành lập xã Vĩnh An trên cơ sở nhập xã Vĩnh Khương và xã An Lập; thành lập xã Tuấn Đạo trên cơ sở nhập xã Tuấn Đạo và xã Bồng Am; thành lập xã Đại Sơn trên cơ sở nhập xã Chiên Sơn và xã Quế Sơn; thành lập thị trấn Tây Yên Tử trên cơ sở nhập xã Tuấn Mậu và thị trấn Thanh Sơn. Sau khi sắp xếp, huyện Sơn Động có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 15 xã và 02 thị trấn, giảm 06 đơn vị.

Huyện Tân Yên thành lập thị trấn Nhã Nam trên cơ sở nhập thị trấn Nhã Nam và xã Nhã Nam; thành lập thị trấn Cao Thượng trên cơ sở nhập thị trấn Cao Thượng và xã Cao Thượng. Sau khi sắp xếp, huyện Tân Yên có 22 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 20 xã và 02 thị trấn, giảm 02 đơn vị.

Huyện Việt Yên thành lập thị trấn Bích Động trên cơ sở nhập thị trấn Bích Động và xã Bích Sơn; thành lập thị trấn Nếnh trên cơ sở nhập thị trấn Nếnh và xã Hoàng Ninh. Sau khi sắp xếp, huyện Việt Yên có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 15 xã và 02 thị trấn, giảm 02 đơn vị.

Huyện Yên Dũng thành lập thị trấn Nham Biền trên cơ sở nhập thị trấn Neo, xã Nham Sơn và xã Thắng Cương; thành lập thị trấn Tân An trên cơ sở nhập thị trấn Tân Dân và xã Tân An. Sau khi sắp xếp, huyện Yên Dũng có 18 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 16 xã và 02 thị trấn, giảm 03 đơn vị.

Huyện Yên Thế, thành lập thị trấn Phồn Xương trên cơ sở nhập thị trấn Cầu Gồ và xã Phồn Xương; thành lập thị trấn Bố Hạ trên cơ sở nhập thị trấn Bố Hạ và xã Bố Hạ. Sau khi sắp xếp, huyện Yên Thế có 19 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 17 xã và 02 thị trấn, giảm 02 đơn vị.

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và các nội dung liên quan đã được các địa phương hoàn tất, sẵn sàng mọi điều kiện để từ ngày 01/3/2020 chính thức đi vào hoạt động.

 

 

 

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn