Bán đấu giá 6 khu đất hơn 10.000 tỷ đồng tại Bìa Rịa – Vũng Tàu

KTNT Dự kiến trong năm 2021, 6 khu đất với tổng diện tích hơn 225 ha trị giá khoảng 10.684 tỷ đồng tại Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ được bán đấu giá.

Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đề xuất UBND tỉnh về việc tổ chức đấu giá 6 khu đất công với tổng diện tích hơn 225 ha tại TP Vũng Tàu, thị xã Phú Mỹ và huyện Xuyên Mộc trong thời gian dự kiến tháng 4/2021 với tổng giá trị dự kiến khoảng 10.684 tỷ đồng.
 
Theo đó, tại TP Vũng Tàu sẽ có 4 khu đất công gồm khu đất cụm 5 tại phường 1 với diện tích 2,76ha, dự kiến đấu giá hơn 2.300 tỷ đồng; khu du lịch mũi Nghinh Phong tại phường 2 với diện tích 13,83ha, dự kiến đấu giá gần 1.500 tỷ đồng; khu đất nhận chuyển giao từ Ngân hàng Công thương (tại phường 10 và 11 với diện tích 76,69ha, dự kiến đấu giá 4.463 tỷ đồng; khu cù lao Bến Đình với diện tích 109,8ha, dự kiến đấu giá 2.133 tỷ đồng.
bat-dong-san-vung-tau-1-958x570.jpg
Dự kiến đưa ra đấu giá 4 khu đất tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngoài ra, khu đất tại thị xã Phú Mỹ có diện tích 20 ha dự kiến đấu giá 180 tỷ đồng và khu đất còn lại tại huyện Xuyên Mộc có diện tích 2,4 ha dự kiến đấu giá 101 tỷ đồng.
 
Lãnh đạo UBND đã yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát 6 khu đất, xử lý các vướng mắt do 6 khu đất hiện còn một số vướng mắc về chủ trương đầu tư, điều chỉnh quy hoạch. Khu nào hoàn thiện pháp lý thì tổ chức bán đấu giá ngay trong tháng 4/2021.

Tấn Thành

Ý kiến của bạn