Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2024  

Một số điểm mới trong Luật Đất đai 2024 về bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp

22/05/2024 10:20

Luật Đất đai 2024 có nhiều điểm mới quy định việc hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp, khi Nhà nước thu hồi đất được bồi thường bằng đất nông nghiệp, bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở.

Top