Bộ Xây dựng giải đáp kiến nghị của VnREA về phân khúc bất động sản Condotel ven biển

KTNT Cụ thể, VnREA cho rằng sự xuất hiện của mô hình căn hộ khách sạn tại Việt Nam đã tạo nên một xu hướng đầu tư mới ngày càng trở nên mạnh mẽ trên thị trường. Theo dự đoán của các chuyên gia, Condotel ven biển sẽ phát triển sôi động trong thời gian tới do nguồn cung vốn đang trên đà tăng trưởng với nhiều dự án đã hoàn thành và rất nhiều dự án đã, đang và sẽ triển khai. Trong bối cảnh đó, cơ chế pháp lý rõ ràng cho hình thức Condotel ven biển không còn nằm ở việc dự báo phát triển mà sẽ giải quyết vấn đề nảy sinh khi thực tế và pháp luật chưa điều tiết.

KTNT - Bộ Xây dựng vừa có Văn bản số 67/BXD-QLN trả lời Hiệp hội Bất động sản (BĐS) Việt Nam (VnREA) về những kiến nghị đối với loại hình BĐS Condotel ven biển trên cơ sở kiến nghị của VnREA tại Văn bản số 03/2017/BC-VNREA gửi các bộ ngành có liên quan.

Theo đó, VnREA kiến nghị Chính phủ các ngành liên quan quan tâm đến phân khúc Condotel về các vấn đề quy hoạch, vquy chuẩn kỹ thuật và quy chế quản lý vận hành Condotel ven biển, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu căn hộ khách sạn cho khách hàng mua Condotel ven biển, thời hạn sở hữu Condotel ven biển, chuyển nhượng hợp đồng mua bán Condotel, vấn đề sở hữu Condotel ven biển của cá nhân nước ngoài, đầu tư hạ tầng kỹ thuật dự án...

Nhiều kiến nghị của VnREA được Bộ Xây dựng nghiên cứu trình các ngành có liên quan trả lời

Liên quan đến các kiến nghị của VnREA, Bộ Xây dựng sau khi nghiên cứu, đã có Văn bản số 381/BXD-QLN ngày 28-2-2017 báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, trong đó đã đề xuất một số nội dung liên quan đến loại hình BĐS Condotel. Cụ thể, về pháp luật xây dựng, theo Bộ Xây dựng, cần nghiên cứu ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn cụ thể đối với loại hình công trình này. Đồng thời, Bộ Xây dựng sẽ sớm nghiên cứu, ban hành theo thẩm quyền.

Về vấn đề pháp luật đất đai, Bộ Xây dựng cho rằng cần sửa đổi, bổ sung quy định về việc phân loại và cơ chế sử dụng đất hỗn hợp tức là vừa sử dụng làm đất ở, vừa là đất thương mại dịch vụ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với loại hình BĐS này; đồng thời đề nghị giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì nghiên cứu.

Về tài chính đất đai, Bộ Xây dựng đề nghị cần bổ sung quy định về thu tiền sử dụng đất đối với đất hỗn hợp để phù hợp với loại hình BĐS này, đề nghị giao Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì nghiên cứu. Cùng với đó, các kiến nghị khác nêu trong Văn bản số 03/2017/BC-VNREA của VnREA như thời hạn sở hữu, chuyển nhượng hợp đồng, sở hữu đối với người nước ngoài, đầu tư hạ tầng…, Bộ Xây dựng cho biết đã ghi nhận và sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu để trình cơ quan có thẩm quyền sớm xem xét, giải quyết./.

Mạnh Tiến

KTNT

Ý kiến của bạn