Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong việc cấp giấy phép xây dựng

KTNT

KTNT – Để chấn chỉnh tình trạng vi phạm trong các hoạt động xây dựng tại các quận (huyện) của TP. Hồ Chí Minh. Trong thời gian qua, UBND TP. Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng thành phố đã tiến hành thí điểm, cải cách nhiều thủ tục hành chính trong việc cấp giấy phép xây dựng (GPXD) trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, UBND TP. Hồ Chí Minh đã giao cho Sở Quy hoạch – Kiến trúc đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trên địa bàn thành phố. Đề xuất điều chỉnh các đồ án quy hoạch không còn phù hợp với cơ cấu chuyển dịch kinh tế, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, để cấp GPXD tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc tạo dựng nơi ở ổn định, hạn chế việc xây dựng sai phép, không phép. Thực hiện điều này, Sở Xây dựng cần hoàn chỉnh quy trình cấp GPXD trực tuyến thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng và của UBND các quận (huyện), để trong tháng 10/2017 chính thức áp dụng. Bên cạnh đó, UBND các quận (huyện) cần tổ chức ngay các dịch vụ cấp GPXD trực tuyến. Trong năm 2017, tất cả các quận (huyện) phải hoàn thành việc xây dựng quy trình kiểm soát, xử lý các công trình xây dựng sai phép, không phép.

Nhiều thủ tục hành chính trong cấp phép xây dựng được cải cách với kỳ vọng đẩy lùi các vi phạm trong hoạt động xây dựng

Liên quan tới vấn cấp GPXD, tại cuộc họp báo định kỳ quý 2/2017, ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 1/08/2017 Sở Xây dựng sẽ áp dụng thí điểm liên thông điện tử trong cấp GPXD để rút ngắn thời gian cấp phép từ 122 ngày xuống còn 42 ngày. Dự kiến thời gian thí điểm quy trình một cửa liên thông cấp phép xây dựng nói trên từ 1/8/2017 đến 31/12/2017. Theo đó, hiện tại thủ tục xin cấp GPXD tại sở phải thông qua ba bước là thiết kế cơ sở, thiết kế xây dựng, cấp phép xây dựng. Cũng theo Nghị quyết 19 của Chính phủ thì chỉ số cấp phép xây dựng là một trong những lĩnh vực trọng tâm cần được cải cách. Cụ thể, Chính phủ đã yêu cầu đến hết năm 2017 cần phải rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan tối đa không quá 120 ngày, bao gồm việc thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật, cấp phép xây dựng xuống còn 63 ngày (giảm 19 ngày). Thủ tục kết nối cấp, thoát nước xuống còn 7 ngày (giảm 7 ngày). Thủ tục đăng ký sở hữu tài sản sau hoàn công xuống còn 20 ngày (giảm 10 ngày).

Trước đó, UBND TP. Hồ Chí Minh giao Sở Xây dựng nghiên cứu thí điểm bỏ thủ tục cấp phép trên địa bàn thành phố. Theo đó, người dân chỉ cần hoàn thiện hồ sơ và đăng ký xây dựng với cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng. Địa phương được thí điểm đã hoàn thành quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và trong khu dân cư. Những khu vực đã được quy hoạch chi tiết thì người dân chỉ cần lập hồ sơ thiết kế, trình cơ quan chức năng thẩm định đạt yêu cầu chất lượng, đúng quy định và triển khai xây dựng. Người dân không phải xin phép để giảm thủ tục, tránh phiền hà và tiêu cực phát sinh. Tại TP. Hồ Chí Minh, quận 7 được UBND thành phố chọn để thực hiện thí điểm việc triển khai bỏ cấp giấy phép xây dựng do đã hoàn thành quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500./.

Mạnh Tiến

KTNT

Ý kiến của bạn