Chính phủ chấp thuận điều chỉnh Quy hoạch chung của TP. Hồ Chí Minh

KTNT Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung TP. Hồ Chí Minh và yêu cầu thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc lập và trình phê duyệt nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch.

Với vai trò là đầu tàu kinh tế, TP. Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ phát triển liên tục, không ngừng. Trên cơ sở đó, việc quy hoạch bổ sung sắp tới sẽ phải đáp ứng được hai tiêu chí là hấp dẫn đối với doanh nghiệp và tạo đồng thuận của xã hội. Việc bổ sung quy hoạch sẽ theo hướng mở, đồng thời ban hành quy chế quản lý quy hoạch, gắn quy hoạch với trách nhiệm người đứng đầu.

Đối với Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố cho biết điểm nhấn trong bổ sung quy hoạch sắp tới là quy hoạch gắn với phát triển nguồn lực của Thành phố, có cấu trúc đô thị phù hợp để giải quyết vấn đề về phát triển hạ tầng kỹ thuật, thích ứng biến đổi khí hậu và chống ngập.

Việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể chung của TP. Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ giải quyết vấn đề về phát triển hạ tầng kỹ thuật, thích ứng biến đổi khí hậu và chống ngập.
Việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể chung của TP. Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ giải quyết vấn đề về phát triển hạ tầng kỹ thuật, thích ứng biến đổi khí hậu và chống ngập.

Mục tiêu đến năm 2045 của Thành phố là xây dựng môi trường cạnh tranh cao, hoàn thiện hệ thống hạ tầng, phát triển không gian đô thị giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, cải tạo và phát triển đô thị hiện hữu, xây dựng cấu trúc đô thị phù hợp để giảm thiểu áp lực dân số vào khu vực trung tâm thông qua mô hình thành phố vệ tinh.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc lập và trình phê duyệt nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung TP. Hồ Chí Minh. Tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện việc rà soát, đánh giá, lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung của thành phố theo quy định pháp luật về đấu thầu.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định Nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP. Hồ Chí Minh theo quy định pháp luật về quy hoạch đô thị.

Mạnh Tiến

Ý kiến của bạn