Đề xuất công khai danh sách chung cư không đảm bảo PCCC

KTNT Hiệp hội bất động sản (BĐS) TP. Hồ Chí Minh (HoREA) vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số điều luật quan trọng để góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh bất động sản.

Trong đó, HoREA đề xuất việc công khai danh sách chung cư không đảm bảo an toàn về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Về vấn đề thu tiền sử dụng đất, Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Chính phủ ban hành khung giá đất định kỳ 05 năm một lần”; “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng bảng giá đất định kỳ 5 năm/lần” và “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể”, nay không còn phù hợp với tình hình thực tiễn và định hướng phân cấp và giao quyền chủ động, tự chủ hơn cho cấp tỉnh. Cùng với đó, cách tính tiền sử dụng đất dự án hiện nay đang là ẩn số, không minh bạch, tạo cơ chế xin-cho”, là gánh nặng mà người mua nhà phải gánh chịu.

hinh-1-24.jpg
HoREA đề xuất công khai danh sách các chung cư chưa đủ điều kiện về PCCC

Trên cơ sở đó, HoREA kiến nghị bỏ quy định: “Chính phủ ban hành khung giá đất định kỳ 05 năm một lần” tại điều 113, Luật Đất đai và sửa đổi điều 114, Luật Đất đai để hoàn toàn giao thẩm quyền và trách nhiệm đầy đủ cho cấp tỉnh ban hành “Bảng giá đất và giá đất cụ thể” được điều chỉnh bằng hệ số (k) hàng năm, để phù hợp với thực tế tình hình của địa phương. Kiến nghị bổ sung khoản 2 vào điều 107 Luật Đất đai với nội dung “Thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở, với mức thu bằng 15% (hoặc ...%) bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành”. Như vậy, cách tính tiền sử dụng đất sẽ minh bạch, loại trừ được cơ chế “xin-cho”, nhũng nhiễu.

Liên quan đến công tác PCCC ở nhà chung cư, tại Khoản 1, Điều 26, Luật Nhà ở 2014 chỉ quy định trách nhiệm chủ đầu tư phải: “Thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật này và pháp luật về xây dựng” là chưa đủ, vì trên thực tế hầu hết chủ đầu tư cũng là một chủ sở hữu lớn nhất của nhà chung cư sau khi đưa vào sử dụng. Do vậy, Hiệp hội kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS để quy định cụ thể hơn nữa trách nhiệm của chủ đầu tư trong công tác đảm bảo an toàn cháy nổ nhà chung cư. Đồng thời, phải công khai các chung cư không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, hoặc không mua bảo hiểm bắt buộc. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung Luật kinh doanh BĐS quy định chủ đầu tư sau khi nghiệm thu công trình chung cư thì phải thông báo cho Sở Xây dựng để kiểm tra, nếu đạt chuẩn thì Sở Xây dựng ban hành văn bản xác nhận công trình đủ điều kiện đưa vào sử dụng mới được bàn giao nhà cho dân vào ở./.

 

Mạnh Tiến

Ý kiến của bạn