Hà Nam đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần thứ 2)

KTNT Sáng 17/10, tại Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh Hà Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh (20/10/1890 – 20/10/2020) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần thứ 2).

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy đọc diễn văn kỷ niệm 130 năm Ngày thành lập tỉnh Hà Nam
 
Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Nam, đồng chí Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy đã đọc diễn văn kỷ niệm 130 năm Ngày thành lập tỉnh Hà Nam. Bài diễn văn nhấn mạnh, 130 năm qua, với tinh thần yêu nước nồng nàn, truyền thống đoàn kết, dũng cảm trong đấu tranh; cần cù, kiên nhẫn trong lao động, sản xuất; kiên cường vượt qua mọi khó khăn xây dựng quê hương, đất nước ấm no, hạnh phúc. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Hà Nam tự hào là hậu phương lớn, vừa sản xuất, vừa chiến đấu, góp nhiều sức người, sức của cho tiền tuyến, góp phần xứng đáng vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Với những đóng góp đó, Đảng bộ, nhân dân lực lượng vũ trang tỉnh và 53 tập thể, 39 cá nhân đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 1.413 bà mẹ được phong tặng, truy tặng Danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng.
 
Bước vào thời kỳ đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước, nhất là từ khi tái lập, Hà Nam luôn kế thừa, phát huy truyền thống quê hương, tranh thủ thời cơ, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế và nguồn lực địa phương, tạo bước đột phá vươn lên, đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Từ một tỉnh nghèo, kinh tế thuần nông, Hà Nam đã dần trở thành một tỉnh phát triển năng động. Kinh tế tăng trưởng nhanh, năm sau cao hơn năm trước, bình quân giai đoạn 2015-2020 đạt trên 10%/năm; GDP bình quân đầu người đạt 66,6 triệu đồng; tổng thu ngân sách giai đoạn 2016-2020 tăng bình quân 23,6%/ năm.
 
Năm 2020, thu ngân sách ước đạt 10 nghìn tỷ đồng (về đích 2 năm so với chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra). Công nghiệp phát triển nhanh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến, Công nghiệp phụ trợ. Giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2016-2020 tăng bình quân 14,4%/năm. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt cao cả về số lượng dự an và tổng mức đầu tư. Công nghiệp hóa nông nghiệp được đẩy mạnh, xây dựng được nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và liên kết chuỗi.
 
Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) được triển khai hiệu quả, đến nay, 6/6 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển, bước đầu tạo tiền đề Hà Nam trở thành Trung tâm dịch vụ chất lượng cao cấp vùng về y tế, giáo dục, đào tạo. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng đồng bộ, từng bước hiện đại. Tốc độ đô thị hóa nhanh, đến nay đạt 37,15%. Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, văn nghệ, thể thao, thông tin tuyên truyền được chăm lo, phát triển. Giáo dục đào tạo luôn giữ vững quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục, năm 2019, Hà Nam là 1 trong 3 tỉnh đầu tiên của cả nước có 100% trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia. Công tác quốc phòng, an ninh được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung thực hiện đồng bộ trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gắn Huân chương Độc lập hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của tỉnh Hà Nam.
 
 
Với những thành tích đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Hà Nam đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 130 năm thành lập, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam vinh dự, tự hào được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần thứ 2).
 
Chặng đường phía trước có những thời cơ, vận hội mới, các cấp, ngành cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các LLVT, doanh nhân và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, văn hiến, cách mạng và anh hùng “Đoàn kết, Năng động, Sáng tạo”, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; cùng cả nước đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; xây dựng Hà Nam trở thành một tỉnh phát triển nhanh và bền vững theo hướng hiện đại, giàu đẹp, văn minh.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi Lễ kỷ niệm.
 
 
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích xuất sắc mà tỉnh Hà Nam đã đạt được trong suốt chặng đường 130 năm xây dựng và phát triển. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh mong muốn và tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Hà Nam tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết, đổi mới sáng tạo, tập trung quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sắp tới; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp.
 
Hà Nam cần phát huy tiềm năng, lợi thế là cửa ngõ phía Nam của Thủ đô Hà Nội, nằm trong quy hoạch vùng Thủ đô, vị trí trung tâm kết nối các tỉnh Đồng bằng sông Hồng; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tập trung xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ nhất là hạ tầng giao thông, đô thị, hạ tầng kỹ thuật khu vực công nghiệp, hệ thống xử lý nước thải, ô nhiễm môi trường, hạ tầng khu trung tâm y tế chất lượng cao…; đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa nền hành chính, cải cách các thủ tục hành chính, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, nâng cao năng suất lao động; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, thương mại dịch vụ nhất là các dịch vụ y tế chất lượng cao, thương mại hiện đại, du lịch; phát triển nhanh và bền vững, duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức hai con số và nằm trong tốp đầu của khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phấn đấu tự cân đối ngân sách và có điều tiết về trung ương; GRDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân trung của cả nước.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba cho 15 cá nhân và danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho 1 cá nhân.
 
 
Bên cạnh đó, tỉnh Hà Nam cần thực hiện tốt quy hoạch tỉnh, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao; tăng cường quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực đất đai, môi trường và tài nguyên khoáng sản; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo; đẩy nhanh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19; quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, y tế, thể thao; thực hiện tốt các chính sách an sinh, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; xây dựng quốc phòng vững mạnh bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Hà Nam; trao Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba cho 15 cá nhân và danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho 1 cá nhân.

 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy phát biểu cảm ơn các đại biểu đã về dự buổi Lễ kỷ niệm.

 

Phát biểu bế mạc buổi Lễ, đồng chí Trương Quốc Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể các cơ quan Trung ương; lãnh đạo các thành phố, tỉnh bạn; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Hà Nam qua các thời kỳ; đại diện các Hội đồng hương Hà Nam tại các tỉnh, thành phố, các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang, các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang; Anh hùng lao động, lãnh đạo các doanh nghiệp đang đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã đến dự buổi lễ trọng thể này. Đây là nguồn cổ vũ to lớn đối với cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trong tỉnh để tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến, đoàn kết, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, khai thác mọi tiềm năng thế mạnh, mở rộng hợp tác, phát huy nội lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, quyết tâm xây dựng Hà Nam ngày càng văn minh, giầu đẹp.
 
 

Hà Nam.

Ý kiến của bạn