Hà Nam lập chốt kiểm soát liên ngành tại chân cầu Yên Lệnh để phòng, chống dịch Covid-19

KTNT Từ 20h00 tối nay (30/6), Hà Nam lập chốt kiểm soát liên ngành tại chân cầu Yên Lệnh để phòng, chống dịch Covid-19

Ảnh minh họa

 

 

UBND tỉnh Hà Nam vừa quyết định thành lập chốt kiểm soát liên ngành tại chân cầu Yên Lệnh, thuộc địa phận xã Mộc Nam, thị xã Duy Tiên để phòng, chống dịch Covid-19. Thời gian bắt đầu từ 20h00 ngày 30/6/2021 đến khi có chỉ đạo mới.
 
Chốt kiểm soát có nhiệm vụ: Kiểm tra y tế đối với người và phương tiện vào địa bàn tỉnh Hà Nam để kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19 như: thực hiện khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.Thực hiện các nhiệm vụ khác của UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thành phần tham gia dự kiến 32 người, thuộc lực lượng Công an, Quân sự và Y tế thị xã Duy Tiên.
 
UBND tỉnh Hà Nam giao UBND thị xã Duy Tiên chủ trì thành lập, quản lý, điều hành chốt kiểm soát; bố trí, phân công lực lượng chia ca hoạt động 24/24h giờ các ngày trong tuần, cử lực lượng Công an làm Chốt trưởng và Trưởng ca; quyết định điều chỉnh nhân lực tại chót kiểm soát đảm bảo hiệu quả, an toàn, phù hợp với tình hình dịch bệnh và điều kiện thực tế tại địa phương. Bố trí các điều kiện, trang thiết bị, cơ sở vật chất, hậu cần đảm bảo cho chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 liên ngành hoạt động; tổng hợp báo cáo, tham mưu đề xuất giải quyết kịp thời vướng mắc, khó khăn vượt thẩm quyền.
 
Công an tỉnh Hà Nam, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam, Sở Y tế tỉn Hà Nam chủ động phối hợp với UBND thị xã Duy Tiên chỉ đạo các lực lượng liên quan thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát trên.
 
Sở Thông tin và Truyền thông chủ động hướng dẫn triển khai việc khai báo y tế điện tử, quét mã QR tại chốt kiểm soát.
 
 
 

Hà Nam

Ý kiến của bạn