Hà Nội dự kiến thu về hơn 23.600 tỷ đồng từ đấu giá đất trong năm 2021

KTNT UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND về đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2023 trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ đấu giá 446 dự án, trong đó có 284 dự án chuyển tiếp; tổng diện tích đất hơn 177 ha. Tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến là 23.673 tỷ đồng; tổng chi phí giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn trả 4.883 tỷ đồng.

Trong đó, có 214 dự án có quy mô diện tích trên 5.000 m2 (gồm 143 dự án chuyển tiếp); tổng diện tích đất đấu giá 140,4 ha; tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến 17.544 tỷ đồng; tổng chi phí giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn trả 4.009 tỷ đồng.

Dự án quy mô diện tích dưới 5.000 m2 có 232 dự án (141 dự án chuyển tiếp); tổng diện tích đất để đấu giá gần 37 ha; tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến 6.129 tỷ đồng; tổng chi phí giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn trả 873 tỷ đồng.

 

dat-dau-gia-dong-anh-vietnamnet.jpg
Năm 2021, Hà Nội dự kiến thu về hơn 23.600 tỷ đồng từ đấu giá đất

 

Ngoài ra, trong năm 2022, Hà Nội cũng có kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất 507 dự án; tổng diện tích đất đấu giá là 422 ha; tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến 38.123 tỷ đồng.

Năm 2023, Hà Nội kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất 531 dự án; tổng diện tích đất đấu giá 485 ha; tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến 42.206 tỷ đồng.

Trong các năm thực hiện, trường hợp có điều chỉnh, bổ sung, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội sẽ chủ trì cùng liên ngành kiểm tra, lập tờ trình báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Trưỡng đó, cũng liên quan đến đất đai, UBND thành phố Hà Nội đã báo cáo kết quả thực hiện nội dung kết luận, kiến nghị của HĐND thành phố về tình hình quản lý các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn thành phố.

Trong đó, kết quả rà soát, kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất của các chủ đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn thành phố cho thấy, đối với 90 dự án chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính: Tính đến thời điểm 31/1/2021, tổng số tiền sử dụng đất đã nộp ngân sách nhà nước là 22.232,4 tỷ đồng/86 dự án; số tiền sử dụng đất còn lại phải nộp là 1.687,4 tỷ đồng/24 dự án (trong đó nợ chờ xử lý là 705,8 tỷ đồng/6 dự án; nợ khó thu là 129,1 tỷ đồng/2 dự án; nợ có khả năng thu là 852,7 tỷ đồng/16 dự án).

Cũng tính đến thời 26/3, tiền chậm nộp còn phải nộp là 2.389,5 tỷ đồng/44 dự án. Trong đó, tiền chậm nộp thuộc các nhóm: Nợ chờ xử lý là 690.8 tỷ đồng/11 dự án, nợ khó thu là 315,7 tỷ đồng/4 dự án, nợ có khả năng thu là 1.308,5 tỷ đồng/29 dự án.

 

 

Thanh Xuân

Ý kiến của bạn