Hải Phòng: Sẽ nâng mức trợ cấp xã hội cao hơn mức chuẩn Trung ương

KTNT Ban Cán sự UBND TP. Hải Phòng vừa báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy về việc nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội sẽ áp dụng cao hơn mức chuẩn Trung ương, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của thành phố cho từng giai đoạn.

Theo Đề án “Nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội và một số chính sách trợ giúp xã hội khác trên địa bàn TP. Hải Phòng giai đoạn 2020 - 2025”, thành phố sẽ nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội áp dụng đối với tất cả đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ.
 
 
TP. Hải Phòng sẽ nâng mức trợ cấp xã hội cao hơn mức chuẩn Trung ương
TP. Hải Phòng sẽ nâng mức trợ cấp xã hội cao hơn mức chuẩn Trung ương
 
 
Mức chuẩn trợ cấp xã hội của thành phố sẽ áp dụng cao hơn mức chuẩn Trung ương 270.000 đồng cho năm 2020, cao hơn mức chuẩn dự kiến của Trung ương cho (giai đoạn 2021-2025), phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của thành phố cho từng giai đoạn.
 
Thành phố cũng mở rộng đối tượng người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đến dưới 80 tuổi không có lương hưu và trợ cấp của Nhà nước sống ở vùng núi, vùng hải đảo sẽ được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, hỗ trợ mai táng phí khi chết.
 
Tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành nêu rõ, việc xây dựng chính sách trợ giúp xã hội riêng của thành phố nhằm thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền thành phố đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, người dân có hành cảnh khó khăn trong cuộc sống. Đồng thời thể hiện rõ sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian qua.
 
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành thống nhất với ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, đồng ý nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội và một số chính sách trợ giúp xã hội khác cao hơn mức hiện tại. Đối với một số đối tượng đề xuất mức trợ cấp cao bằng TP. Hồ Chí Minh (cao hơn mức chuẩn quốc gia 41%).
 
Sau khi được Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến, Ban Cán sự Đảng UBND TP. Hải Phòng sẽ tiếp thu, hoàn thiện Đề án, trình HĐND thành phố thông qua Nghị quyết về nội dung trên tại kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố khóa XV vào tháng 12/2019.
 
 
 
 

Phạm Trang

Ý kiến của bạn