HoREA kiến nghị cấp 1.000 tỉ đồng để cho vay nhà ở xã hội

KTNT Hiệp hội bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA) vừa có văn bản gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và UBND TP. Hồ Chí Minh để kiến nghị về việc bố trí nguồn vốn ưu đãi cho dự án nhà ở xã hội (NƠXH). Theo đó, HoREA kiến nghị phân bổ gần 1.000 tỉ đồng cho 4 tổ chức tín dụng để triển khai cấp tín dụng cho các đối tượng thụ hưởng NƠXH.

Theo đó trong văn bản này, HoREA kiến nghị phân bổ gần 1.000 tỉ đồng trong nguồn vốn 2.000 tỉ đồng đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ cho Ngân hàng Chính sách xã hội và cho bốn tổ chức tín dụng là Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV để sớm triển khai cấp tín dụng cho các đối tượng thụ hưởng NƠXH.

Theo HoREA, sau ba năm thực hiện Nghị quyết 02/2013/NQ - CP của Chính phủ về gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỉ đồng hỗ trợ cho chủ đầu tư dự án NƠXH và người mua NƠXH, nhà ở thương mại có giá bán không quá 1,05 tỉ đồng và Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo kết thúc giải ngân gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỉ đồng kể từ ngày 31/12/2016. Từ đó đến nay, gần như Quốc hội và Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước chưa bố trí được nguồn vốn tín dụng ưu đãi để thực hiện chính sách NƠXH.

Tuy nhiên vào quý 2/2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới có Văn bản gửi Chính phủ về phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đối với phần vốn còn lại, đồng ý bổ sung 2.000 tỉ đồng cho Ngân hàng Chính sách xã hội, trong đó dành một phần bổ sung để thực hiện chính sách NƠXH. Hiệp hội cho biết thông tin sẽ có hơn 1.200 tỉ đồng được phân bổ để thực hiện chính sách NƠXH theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhưng trên thực tế các đối tượng thụ hưởng NƠXH chưa tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi này.

HoREA kiến nghị phân bổ gần 1.000 tỉ đồng trong nguồn vốn 2.000 tỉ đồng đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ cho Ngân hàng Chính sách xã hội để triển khai cấp tín dụng đối tượng vay mua NƠXH

Mặc dù Ngân hàng Nhà nước đã chỉ định thêm bốn tổ chức tín dụng là Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV để tham gia thực hiện chính sách NƠXH nhưng vẫn chưa bố trí được nguồn tái cấp vốn từ ngân sách để các tổ chức tín dụng này có căn cứ triển khai. Trên thực tế, cả chủ đầu tư dự án NƠXH và các đối tượng thụ hưởng NƠXH đều không được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi nên gặp rất nhiều khó khăn. Cụ thể, đối với khách hàng đã ký hợp đồng mua NƠXH nhưng chưa nhận nhà trong năm 2016 do dự án chưa hoàn thành thì kể từ ngày 1/1/2017 trở đi không còn được tiếp tục giải ngân gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỉ đồng và cũng chưa có nguồn vốn tín dụng ưu đãi khác thay thế nên các đối tượng thụ hưởng NƠXH này lâm vào hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, không thể thực hiện tiếp hợp đồng, hoặc phải vay thương mại với lãi suất cao kèm theo điều kiện phải có tài sản thế chấp, hoặc phải vay ngoài xã hội với lãi suất rất cao.

Do đó, kiến nghị của HoREA về việc phân bổ khoảng 1.000 tỉ đồng trong nguồn vốn 2.000 tỉ đồng để sớm triển khai cấp tín dụng cho các đối tượng thụ hưởng NƠXH. Đồng thời, cũng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước phân bổ ngân sách hằng năm khoảng 1.000 - 2.000 tỉ đồng trong giai đoạn 2018 - 2020 để cho các đối tượng thụ hưởng NƠXH vay với lãi suất khoảng 4,8%/năm. Đề nghị phân bổ nguồn vốn này cho Ngân hàng Chính sách xã hội và bốn tổ chức tín dụng là Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV để triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó có thể huy động thêm các nguồn vốn khác của các tổ chức tín dụng để thực hiện hiệu quả chính sách NƠXH của Đảng và Nhà nước.

Về mặt lâu dài cũng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước có cơ chế thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi cho chủ đầu tư dự án NƠXH theo quy định của Luật Nhà ở, trước hết là các dự án NƠXH cho thuê, tương tự như Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ trước đây, để làm giảm giá thành NƠXH. /.

Mạnh Tiến

KTNT

Ý kiến của bạn