Kiến nghị bỏ việc chủ đầu tư sẽ thu nguồn kinh phí bảo trì 2%

KTNT Đối với việc vận hành nhà chung cư trên địa bàn thành phố, khắc phục những hạn chế trong quản lý, sử dụng. Chính quyền thành phố đã có kiến nghị Trung ương, trong đó có việc bỏ cơ chế giao chủ đầu tư thu kinh phí bảo trì 2% phần sở hữu chung nhà chung cư.

Cụ thể, UBND TP. Hồ Chí Minh kiến nghị Trung ương điều chỉnh Luật Nhà ở năm 2014 theo hướng cưỡng chế chủ đầu tư bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư cho ban quản trị. Tuy nhiên, xét về lâu dài thành phố cũng kiến nghị bỏ cơ chế giao chủ đầu tư thu kinh phí bảo trì 2% phần sở hữu chung nhà chung cư như hiện nay. Việc hình thành quỹ bảo trì phần sở hữu chung của từng chung cư sẽ do ban quản trị chung cư thu của các chủ sở hữu trong quá trình quản lý, sử dụng theo tỷ lệ % do Hội nghị nhà chung cư quyết định.

UBND TP. Hồ Chí Minh kiến nghị Trung ương cho bỏ việc chủ đầu tư sẽ thu nguồn kinh phí bảo trì 2%
UBND TP. Hồ Chí Minh kiến nghị Trung ương cho bỏ việc chủ đầu tư sẽ thu nguồn kinh phí bảo trì 2%

Đồng thời, Chính phủ có biện pháp chế tài xử lý đối với các vi phạm trong công tác quản lý sử dụng chung cư như chăn, thả gia súc, gia cầm trong khu vực nhà chung cư, vi phạm Bản nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư. Ban quản trị nhà chung cư không tổ chức Hội nghị nhà chung cư thường niên các thành viên ban quản trị nhà chung cư không tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức về quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Yêu cầu Bộ Xây dựng cần ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn xác định diện tích để xe đạp, xe cho người tàn tật, xe động cơ hai bánh và xe ô tô, tránh phát sinh tranh chấp. Hướng dẫn việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu nơi để xe tại chung cư đối với trường hợp sau ngày Luật Nhà ở năm 2005 có hiệu lực thi hành đến trước ngày Luật Nhà ở năm 2014 có hiệu lực thi hành, hướng dẫn mô hình hoạt động của ban quản trị theo Hội đồng quản trị của hợp tác xã hoặc của công ty cổ phần.

Đối với các quận - huyện, phường - xã, thị trần sẽ chịu trách nhiệm về việc giải quyết các tranh chấp, khiếu nại cũng như tình hình trật tự xã hội tại nhà chung cư, giải quyết tình hình tranh chấp về quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Sở Xây dựng cần tăng cường kiểm tra, giải quyết dứt điểm các tranh chấp khiếu nại về việc chiếm dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư. Giải quyết các tranh chấp về kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư, xác định diện tích sở hữu, sử dụng chung riêng của nhà chung cư, nghiệm thu, đánh giá chất lượng xây dựng nhà chung cư, tổ chức kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Mạnh Tiến

Ý kiến của bạn