Long Thành: Việc xác định ranh các thửa đất tại xã Bình Sơn gặp khó

KTNT Để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng hỗ trợ công tác đền bù, di dời thực hiện Cảng hàng không Quốc tế Long Thành. Vừa qua, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã có buổi làm việc với Sở, ngành và UBND huyện Long Thành về vấn đề này.

Cụ thể, vào ngày 3/6, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh đã có buổi làm việc với Sở Tài nguyên - môi trường và UBND huyện Long Thành về công tác thực hiện đo đạc, kiểm đếm đất đền bù cho dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Tại buổi làm việc, theo báo cáo của Sở Tài nguyện - Môi trường, đối với xã Long An, bản đồ địa chính mới được lập lại năm 2010 nên sử dụng để kiếm tra ranh giới thửa đất, kiểm đếm thực địa có nhiều thuận lợi. Tuy nhiên, tại xã Bình Sơn, do bản đồ địa chính không được đo đạc lại nên ranh giới thửa đất thực tế có nhiều sai khác, đa số các thửa đất ranh không rõ ràng nên việc xác định gặp khó khăn.

Sở, ngành tỉnh Đồng Nai đang thực hiện công tác xác định ranh đất tại các xã phải di dời thực hiện việc xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Long Thành.
Sở, ngành tỉnh Đồng Nai đang thực hiện công tác xác định ranh đất tại các xã phải di dời thực hiện việc xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Long Thành.

Theo đó, kết quả thực hiện công việc ở khu vực ưu tiên thuộc 2 xã Bình Sơn, Long An (huyện Long Thành) là 1.375 thửa đất, trong đó đã xác định ranh giới, đo đạc, đối chiếu kết quả so với bản đồ địa chính được 325 thửa.

Cụ thể, tại khu vực xã Bình Sơn đã thực hiện được 111 thửa (về hình dạng thửa đất có 35 thửa phù hợp), xã Long An thực hiện được 214 thửa (có 188 thửa đất phù hợp về hình thể và 19 thửa sai khác ranh). Tại khu vực xã Suối Trầu cũ (nay là Bình Sơn) thực hiện 7 thửa, các thửa đất có hình dạng cơ bản phù hợp nhưng ranh giới, diện tích đất không phù hợp.

Trước vấn đề này, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh đã yêu cầu các đơn vị trong tổ đo đạc, kiểm đếm phối hợp chặt với nhau để thực hiện được hồ sơ nào thì chắc hồ sơ đó. Cán bộ nào không thực hiện nghiêm theo phương án làm đã định thì không tiếp tục phân công công việc. Khi xác định ranh giới phải có mặt chủ đất và yêu cầu chủ đất chịu trách nhiệm pháp lý về ranh đất của mình.

Đồng thời, Sở Tài nguyên - Môi trường cùng các phòng chuyên môn phải hỗ trợ huyện Long Thành tối đa để công việc được hoàn thành nhanh theo kế hoạch đề ra.

Mạnh Tiến

Ý kiến của bạn