Ngân hàng Nhà nước không đồng ý gia hạn gói vay 30.000 tỷ

KTNT CP sẽ chính thức chấm dứt vào ngày 31/12/2016 theo văn bản số 6746/NHNN - TD ngày 08/9/2016 về việc cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình ký hợp đồng vay gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ.

Trước đó, Hiệp hội bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA) đã có văn bản số 37/CV - HoREA ngày 1/6/2016 về việc đề nghị gia hạn giải ngân tái cấp vốn đối với nhóm khách hàng cá nhân khi giải ngân hết mà không giới hạn về thời gian. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đề nghị thời hạn tới 31/12/2016 là do khi thực hiện việc gia hạn giải ngân tái cấp vốn đối với hợp đồng tín dụng đã ký của nhóm khách hàng cá nhân cần quy định một thời hạn nhất định để kết thúc việc giải ngân tái cấp vốn vì có thể có trường hợp hợp đồng tín dụng không giải ngân hết số tiền cam kết do khách hàng không có nhu cầu giải ngân toàn bộ, đã bố trí một phần từ nguồn khác, hoặc các dự án đang dở dang, kéo dài thủ tục quá lâu. Với tốc độ giải ngân trong thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước xét thấy thời gian gia hạn tái cấp vốn tối đa tới cuối năm 2016 là phù hợp.

Gói vay hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ sẽ chính thức chấm dứt vào ngày 31/12/2016.

Liên qua tới vấn đề xin gia hạn giải ngân tái cấp vốn đối với khách hàng cá nhân đến khi giải ngân hết mà không giới hạn thời gian và ý kiến của Ngân hàng Nhà nước tại công văn số 3954/NHNN - TD, Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 5344/VPCP - KTTH ngày 30/6/2016 đồng ý với đề nghị của Ngân hàng Nhà nước sẽ kết thúc giải ngân vào thời điểm cuối năm 2016.

Trên cơ sở đó, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp cùng một số đơn vị liên quan, ban hành các văn bản quy định thời hạn giải ngân đối với khách hàng nêu trên từ nguồn tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước để cho vay hỗ trợ nhà ở thực hiện tối đa tới cuối tháng 12/2016. Các khoản giải ngân sau 31/12/2016 sẽ được giải ngân từ nguồn vốn của ngân hàng thương mại và áp dụng lãi suất theo thỏa thuận giữa ngân hàng và khách hàng.

Liên quan tới việc kiến nghị chấp thuận giải ngân tái cấp vốn đối với các hợp đồng tín dụng đã ký trước ngày 31/3/2016 đối với chủ đầu tư nhà ở xã hội, dự án nhà ở thương mại đã chuyển công năng sang nhà ở xã hội mà chủ đầu tư dự án đó đang xây dựng dở dang, bán cho khách hàng mà người mua nhà đã ký hợp đồng vay gói 30.000 tỷ trước ngày 31/3/2016. 

Vấn đề này, ngân hàng Nhà nước đã xin ý kiến của Chính phủ, theo đó không gia hạn giải ngân tái cấp vốn cho nhóm khách hàng doanh nghiệp. Nhóm khách hàng doanh nghiệp đã được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế, đất đai khi xây dựng nhà ở xã hội. Việc gia hạn cho người dân cũng là một hình thức hỗ trợ gián tiếp cho việc bán hàng của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, mục tiêu an sinh xã hội thông qua việc hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn giá rẻ để cải thiện về điều kiện chỗ ở quan trọng và được ưu tiên hơn. Mặt khác, tiến độ giải ngân của nhóm khách hàng doanh nghiệp diễn ra rất chậm do dự án chậm tiến độ, việc gia hạn chương trình cho dự án chậm tiến độ sẽ tạo tiền lệ không tốt, gây tâm lý trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước./.

Mạnh Tiến

KTNT

Ý kiến của bạn