Nghệ An: Dự án Khu nhà ở đô thị Sơn Hà “ôm” kho thuốc BVTV, bất ngờ hết ô nhiễm?

KTNT Hơn 3.000m3 đất bị ô nhiễm bởi tồn lưu hoá chất thuốc BVTV nằm trong dự án Khu nhà ở đô thị Sơn Hà tại xã Nghi Liên (TP. Vinh, Nghệ An), do Công ty CP Xây dựng Sơn Hà làm chủ đầu tư bỗng dưng hết ô nhiễm. Điều này liệu có bất thường?

 Theo Quyết định số 1946/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, kho chứa hóa chất BVTV trong khu vực dự án Khu nhà ở đô thị Sơn Hà là điểm tồn lưu hóa chất BVTV gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.
 

Khu nhà ở đô thị Sơn Hà “ôm” kho thuốc BVTT

Ngày 21/4/2021, Tạp chí Kinh tế nông thôn có bài Nghệ An: Dự án Khu nhà ở đô thị Sơn Hà “ôm” kho thuốc BVTV. Nội dung bài viết phản ánh, bên trong dự án Khu nhà ở đô thị Sơn Hà, do Công ty CP Xây dựng Sơn Hà làm chủ đầu tư, tồn tại một kho thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) cũ.

Văn bản 4751/STNMT-QLĐĐ ngày 15/8/2018 của Sở TN&MT tỉnh Nghệ An chỉ rõ, kho chứa hóa chất BVTV trong khu vực dự án của Công ty CP Xây dựng Sơn Hà là điểm tồn lưu hóa chất BVTV tại kho hóa chất Vinh thuộc Công ty CP Hóa chất Vinh, huyện Nghi Lộc (nay là xã Nghi Liên, TP Vinh).

Điểm tồn lưu này thuộc Phụ lục I, Danh mục điểm tồn lưu hóa chất BVTV gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, theo Quyết định số 1946/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm do hóa chất BVTV tồn lưu trên địa bàn cả nước. 

Theo Phụ lục I, điểm tồn lưu hóa chất BVTV tại Kho hóa chất Vinh của Công ty CP Hóa chất Vinh, huyện Nghi Lộc, xây dựng từ năm 1983 - 1986; Kho vẫn còn nguyên hiện trạng, không sử dụng. Diện tích kho 160m2, có mùi khó chịu, nằm trong khuôn viên nhà máy hóa chất Vinh. Hàm lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong các mẫu đất so với QCVN DDT (cao nhất): 13,5 ppm.

Sở TN&MT tỉnh Nghệ An cho biết, năm 2012, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt đề án điều tra, đánh giá xác định phạm vi và mức độ ô nhiễm, trên cơ sở đó, xây dựng dự án xử lý. Hiện nay, đang trong quá trình thẩm định kinh phí thực hiện để trình UBND tỉnh phê duyệt.

Trong văn bản Công ty CP Xây dựng Sơn Hà gửi Sở TN&MT và UBND tỉnh Nghệ An cho thấy, có 154,13m3 đất bị ô nhiễm nguy hiểm; 365,64m3 đất bị ô nhiễm nặng.

 

Tháng 5 và tháng 6/2020, Công ty CP Xây dựng Sơn Hà có các văn bản gửi Sở TN&MT và UBND tỉnh Nghệ An về việc đề nghị thẩm định phương án, phê duyệt phương án cô lập, ngăn chặn phát sinh ô nhiễm thuốc BVTV. Ngày 22/6/2020, Sở TN&MT tỉnh Nghệ An đã ra văn bản số 2928/STNMT-BVMT phê duyệt phương án cô lập, ngăn chặn phát sinh ô nhiễm thuốc BVTV tồn lưu trong phạm vi dự án Khu nhà ở đô thị Sơn Hà.

Sở TN&MT Nghệ An yêu cầu chủ đầu tư là Công ty CP Xây dựng Sơn Hà triển khai thực hiện cô lập đất ô nhiễm theo khối lượng đã được phê duyệt tại phương án: Thể tích đất vùng ô nhiễm nguy hiểm là 154,13m3; thể tích đất vùng ô nhiễm nặng là 365,64m3; thể tích đất vùng ô nhiễm trung bình là 1.081,725m3; thể tích đất vùng ô nhiễm nhẹ là 1.609,176m3.

Như vậy, trong dự án Khu nhà ở đô thị Sơn Hà, có hơn 3.000m3 đất bị ô nhiễm bởi thuốc BVTV phải cô lập, ngăn chặn phát sinh ô nhiễm ra bên ngoài.

 

Bỗng dưng hết ô nhiễm

Trả lời Tạp chí Kinh tế nông thôn liên quan tới kết quả thực hiện phương án cô lập, ngăn chặn phát sinh ô nhiễm ra bên ngoài, đại diện Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN&MT Nghệ An) cho biết, ngày 24/6/2020, UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty CP Xây dựng Sơn Hà phương án cô lập, ngăn chặn phát sinh ô nhiễm.

Tuy nhiên, do số liệu điều tra, khảo sát của điểm tồn lưu HCBVTV tại kho hoá chất Vinh thực hiện từ năm 2012-2013, đặc điểm thổ nhưỡng khu vực và hiện trạng khu vực khảo sát đã có nhiều biến động do có sự thay đổi xáo trộn. Ngày 18/11/2020, Sở TN&MT đã yêu cầu Công ty lấy mẫu môi trường đất để đánh giá lại thực trạng ô nhiễm.

 Trong văn bản phê duyệt phương án cô lập, ngăn chặn phát sinh ô nhiễm thuốc BVTV của Sở TN&MT Nghệ An cũng thấy rõ mức độ ô nhiễm.

 

Ngày 27/1/2021, Sở TN&MT phối hợp với UBND TP Vinh, UBND xã Nghi Liên và đơn vị lấy mẫu, tiến hành lấy mẫu độc lập tại điểm tồn lưu HCBVTV. Kết quả phân tích mẫu do Công ty CP Xây dựng Sơn Hà cung cấp; kết quả do Sở TN&MT lấy đều cho thấy các mẫu có hàm lượng DDT tổng nằm dưới ngưỡng cho phép so với quy chuẩn QCVN 54:2013/BTNMT.

Như vậy, do thời gian và biến động của hiện trạng nên khu vực tồn lưu có sự thay đổi. Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh Nghệ An cho phép công bố khu vực thông tin đối với khu vực không bị ô nhiễm, đồng thời không phải tiến hành cô lập ô nhiễm đối với khu vực nói trên.

Theo Sở TN&MT Nghệ An thì, kho chứa hóa chất BVTV trong Dự án Khu nhà ở đô thị Sơn Hà thuộc điểm tồn lưu hóa chất BVTV gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng do thời gian và biến động của hiện trạng nên bỗng dưng hết ô nhiễm. Điều này có bất thường?

Thứ nhất, theo Quyết định số 1946/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì đây là điểm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Thứ 2, năm 2012, UBND tỉnh Nghệ An điều tra, khảo sát, đánh giá mức độ phạm vi ô nhiễm, ở đây vẫn bị ô nhiễm do tồn lưu chất BVTV.

Thứ 3, tháng 5 và tháng 6/2020, Công ty CP Xây dựng Sơn Hà có các văn bản gửi Sở TN&MT và UBND tỉnh Nghệ An về việc đề nghị thẩm định phương án, phê duyệt phương án cô lập, ngăn chặn phát sinh ô nhiễm thuốc BVTV, thì đây vẫn là điểm ô nhiễm khi có tới 154,13m3 đất ô nhiễm ở mức nguy hiểm, 365,64m3 đất ô nhiễm nặng…

Kho chứa hóa chất BVTV trong dự án Khu nhà ở đô thị Sơn Hà do Công ty CP Xây dựng Sơn Hà làm chủ đầu tư nằm trong danh mục điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, bỗng nhiên hết ô nhiễm!? Điều này có cơ sở khoa học hay vì một lý do nào đó Sở TN&MT mới thông báo như vậy?

Để đảm bảo sức khoẻ cho người dân sống xung quanh và khách hàng mua nhà tại dự án Khu nhà ở đô thị Sơn Hà, đề nghị UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo các cơ quan liên ngành điều tra, khảo sát, đánh giá lại mức độ phạm vi ô nhiễm để có kết luận cuối cùng thông báo cho người dân, bạn đọc được biết.

Liên quan tới các nội dung: dựa trên cơ sở nào dự án Khu nhà ở đô thị Sơn Hà đã quá thời gian cho gia hạn 24 tháng (sau ngày 10/12/2016) nhưng đến nay dự án vấn được triển khai thực hiện? Hiện, tiến độ dự án triển khai đến đâu? Có đúng với thời gian được gia hạn không? Sau điều chỉnh quy hoạch dự án, chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính chưa?

Các nội dung trên của Kinh tế nông thôn chưa được Sở TN&MT tỉnh Nghệ An trả lời.

 

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn