Do đó, theo ông Đỗ Pháp cần phải khẩn trương sửa đổi lại chính sách pháp lý cho đồng bộ, giúp thị trường bất động sản phát triển minh bạch./.