Phú Thọ: Hiệu quả mô hình nuôi dê sinh sản hướng thịt cho người dân miền núi

KTNT Từ năm 2017, Trung tâm Khuyến nông Phú Thọ triển khai mô hình “Nuôi dê sinh sản hướng thịt” với quy mô hơn 400 con tại các xã Thượng Long, Phúc Khánh, Ngọc Lập (huyện Yên Lập); Tất Thắng, Hương Cần, Cự Thắng, Cự Đồng (huyện Thanh Sơn).

t43a.jpg
Đàn dê mô hình chăn nuôi dê sinh sản hướng thịt của hộ ông Đinh Xuân Nam, xã Cự Đồng, huyện Thanh Sơn.

 

Mỗi hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 8 con dê và đối ứng 2 con.  

Cùng với đó, Trung tâm Khuyến nông Phú Thọ phối hợp với cán bộ thú y trên địa bàn tư vấn và hướng dẫn các hộ làm mô hình về kỹ thuật chăn nuôi, phòng trị bệnh cho đàn dê trong năm đầu. Do phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, có bãi chăn thả rộng, nguồn thức ăn sẵn có dồi dào và được chăm sóc cẩn thận, vì vậy, đàn dê tại các hộ đều sinh trưởng, phát triển tốt, giá bán dê thịt cao.

Đến nay, tổng đàn dê của mô hình tại 2 huyện Thanh Sơn và Yên Lập đã có gần 400 con dê cái sinh sản, số dê con được sinh ra hơn 700 con. Với giá bán trung bình 130 – 150 nghìn đồng/kg, trọng lượng dê khi xuất bán đạt trên 20 kg/con, trừ chi phí, thu lợi nhuận hơn 700.000 đồng/con.

Mô hình đã khai thác được thế mạnh của địa phương như nguồn lao động, đất đai rộng lớn, thức ăn là lá cây, cỏ tự nhiên sẵn có. Thấy được hiệu quả kinh tế, nhiều hộ trong và ngoài xã đã đến học tập, nhân rộng đàn dê, cá biệt có hộ nuôi 40 - 50 con.


 

 

Nguyễn Đình Trung

Ý kiến của bạn