Quảng Nam: 22 xã, phường tái phát bệnh dịch tả lợn châu Phi

KTNT Bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) trên địa bàn Quảng Nam còn diễn biến phức tạp. Trên địa bàn tỉnh còn 19.897 hộ, 465 thôn, 140 xã, phường (trong đó có 22 xã tái phát dịch lần 2) ở 15 huyện, thị xã, thành phố có bệnh DTLCP chưa qua 30 ngày.

Từ tháng 8/2018, khi bệnh DTLCP có nguy cơ xâm nhiễm, lây lan vào Việt Nam. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch, tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch; các sở, ban, ngành, địa phương đã triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp trong công tác phòng, chống bệnh DTLCP. Tuy nhiên, bệnh DTLCP đã xuất hiện tại huyện Duy Xuyên vào ngày 14/5/2019 và đến nay đã lây lan ra nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.
 
Tiến hành phun hóa chất khử trùng tiêu độc ở những nơi có lợn mắc dịch.
Tiến hành phun hóa chất khử trùng tiêu độc ở những nơi có lợn mắc dịch.

 

Tính đến ngày 14/8/2019, trên địa bàn tỉnh còn 19.897 hộ, 465 thôn, 140 xã, phường (trong đó có 22 xã tái phát dịch lần 2) ở 15 huyện, thị xã, thành phố có bệnh DTLCP chưa qua 30 ngày; tổng số lợn tiêu hủy là 83.860 con, trọng lượng tiêu hủy 4.577.668,1 kg. Hai huyện chưa có dịch xảy ra là Đông Giang và Tây Giang; huyện Nông Sơn có dịch đã qua 30 ngày.
 
Có 21 xã, phường có bệnh DTLCP đã qua 30 ngày: Điện Bàn 02 xã, phường (Điện Dương, Điện Phước), Núi Thành 01 xã (Tam Thạnh), Nông Sơn 01 xã (Sơn Viên), Tiên Phước 01 xã (Tiên Sơn), Nam Trà My 07 xã (Trà Leng, Trà Don, Trà Dơn, Trà Tập, Trà Vân, Trà Cang, Trà Nam), Hiệp Đức 03 xã (Phước Trà, Phước Gia, Hiệp Hòa); Bắc Trà My 03 xã (Trà Giác, Trà Kót, Trà Giang); Nam Giang 03 xã (Chơ Chun, Chà Văl, Tà Bhinh); 01 huyện có bệnh DTLCP qua 30 ngày (huyện Nông Sơn).
 
Có 22 xã, phường tái phát dịch lần 2: Bình Dương (Thăng Bình), Phú Thọ (Quế Sơn), Điện Ngọc, Điện Thắng Trung, Điện Phương (Điện Bàn), Tam Thanh, Hòa Hương, Tân Thạnh (Tam Kỳ), Duy Trung, Duy Thành, Duy Sơn (Duy Xuyên), Tam Xuân 2, Tam Mỹ Đông (Núi Thành), Trà Tân, Trà Nú, Trà Sơn, thị trấn Trà My (Bắc Trà My), Tiên Phong, Tiên Mỹ (Tiên Phước), Tam Vinh, Tam Phước (Phú Ninh), Trà Vinh (Nam Trà My).                                            
 
UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị ở địa phương vào cuộc để tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống, dập DTLCP; nhằm khống chế, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, phấn đấu sớm dập dịch, hạn chế lây lan và tái phát dịch bệnh lại lần 2…
 
 
 

Hải Yến

Ý kiến của bạn