Quảng Nam vận hành phần mềm theo dõi, quản lý về dịch bệnh Covid-19

KTNT Quảng Nam chính thức vận hành phần mềm theo dõi, quản lý về dịch bệnh Covid-19 và Trang tin điện tử của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam.

Ngày 20/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết: Trung tâm CNTT-TT (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam) đã phối hợp với Sở Y tế Quảng Nam xây dựng phần mềm “Theo dõi, quản lý các trường hợp liên quan trong công tác phòng, chống dịch nCoV-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam” tại địa chỉ: http://theodoincov.quangnam.gov.vn
 
Quảng Nam vận hành phần mềm theo dõi, quản lý về dịch bệnh Covid-19.
Quảng Nam vận hành phần mềm theo dõi, quản lý về dịch bệnh Covid-19.

 

Qua đó đã cung cấp tài khoản cho 60 sở, ban, ngành, công an tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, trong đó có 01 tài khoản tổng hợp cung cấp cho Sở Y tế để cập nhập báo cáo kịp thời công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Hiện tại, phần mềm đang được triển khai thực hiện.
 
Đồng thời, Trang tin điện tử của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam cũng đã chính thức vận hành tại địa chỉ: http://ncov.quangnam.gov.vn
 
Trang tin điện tử của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam cũng đã chính thức vận hành
Trang tin điện tử của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam cũng đã chính thức vận hành

 

Trang tin điện tử của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh sẽ kết nối với các Ban chỉ đạo cấp huyện để đăng tin và cập nhật đầy đủ các văn bản, thông tin chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; các hướng dẫn Y tế; thông tin, số điện thoại các đường dây nóng; danh sách người phát ngôn BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; phản ánh toàn diện diễn biến tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
 
 

Hải Yến

Ý kiến của bạn