Quảng Ngãi: Gieo sạ vụ đông xuân 2021 – 2022 từ ngày 15-31/12

KTNT Theo hướng dẫn của Sở NN&PTNT Quảng Ngãi, bố trí lịch thời vụ đông xuân 2021 – 2022 gắn với cơ cấu giống lúa trung, ngắn ngày tùy vào điều kiện cụ thể từng vùng, cho lúa đại trà trổ từ 01/3 đến 10/3, thu hoạch trước 10/4/2022.

Căn cứ thời điểm lúa trổ để xác định khung lịch thời vụ gieo sạ lúa đại trà cho phù hợp; không gieo sạ sớm, lúa trổ gặp không khí lạnh; không gieo sạ muộn nguy cơ hạn cục bộ bất lợi ở giai đoạn lúa trổ, chín và ảnh hưởng đến lịch gieo sạ và nguồn nước tích trữ phục vụ sản xuất vụ Hè Thu 2022.
 
Gieo sạ vụ Đông Xuân 2021 – 2022 từ ngày 15-31/12/2021
Gieo sạ vụ Đông Xuân 2021 – 2022 từ ngày 15-31/12/2021

 

Thời gian gieo sạ từ ngày 15-31/12/2021, trường hợp ở chân ruộng trũng chưa rút nước kịp thì có thể kéo dài thời gian gieo sạ nhưng phải kết thúc chậm nhất đến ngày 10/01/2022. Trà sớm gieo sạ từ ngày 15-20/12/2021; trà chính vụ gieo sạ tập trung từ ngày 21-31/12/2021; trà muộn khuyến cáo gieo sạ tập trung từ ngày 01 - 05/01/2022, chậm nhất phải kết thúc trước ngày 10/01/2022.
 
Cơ cấu giống lúa: Giống chủ lực: ĐH815-6, Bắc Thịnh, Thiên ưu 8, Thiên Hương 6, TBR225, Hà Phát 3, DT45, Đài Thơm 8, QNg13. Giống bổ sung: Hương Xuân, MT10, QNg128, VNR20, ĐH12, HĐ34, VTNA2, KD28. Giống triển vọng: PC6, TBR1, ĐT100, HN6, ML232.
 
Đối với giống lúa mà các Công ty giống, các tổ chức, cá nhân đã ký Hợp đồng với địa phương (có bảo hiểm năng suất) để triển khai sản xuất lúa chất lượng, hàng hóa, sản phẩm hữu cơ, sản xuất nông nghiệp sạch theo liên kết sản xuất tiêu thụ và hình thành chuỗi giá trị trong sản xuất lúa thì được tiếp tục tổ chức sản xuất theo Hợp đồng đã ký kết.
 
Trên cơ sở khung thời vụ và cơ cấu giống khuyến cáo nêu trên, Sở NN&PTNT Quảng Ngãi đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo xây dựng lịch thời vụ, cơ cấu giống phù hợp cho từng vùng và điều kiện canh tác của địa phương quản lý.
 
Ngoài ra, có thể lựa chọn và sử dụng những giống lúa đã công nhận chính thức được phép sản xuất, kinh doanh hoặc đã được cấp quyết định lưu hành giống tại vùng Duyên hải Nam trung bộ.
 
Trên mỗi trà lúa chỉ nên gieo sạ từ 2-3 giống có cùng thời gian sinh trưởng, phát triển để tạo thuận lợi cho việc lấy nước, chăm sóc và thu hoạch.
 
Sử dụng giống lúa thuần cấp nguyên chủng hoặc giống cấp xác nhận, giống lúa chất lượng cao, lượng giống gieo sạ: 80 - 90kg/ha.
 
 

Hải Yến

Ý kiến của bạn