Quảng Ngãi triển khai 14 mô hình khuyến nông trong năm 2022

KTNT Trong năm 2022, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Ngãi được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện 14 mô hình khuyến nông trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, ngành nghề nông thôn.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh vừa phê duyệt Kế hoạch Khuyến nông tỉnh năm 2022. Theo đó, trong năm 2022, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Ngãi được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện 14 mô hình khuyến nông trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, ngành nghề nông thôn.
 
Nhiều mô hình khuyến nông mang lại hiệu quả kinh tế cao, được nông dân hưởng ứng.
Nhiều mô hình khuyến nông mang lại hiệu quả kinh tế cao, được nông dân hưởng ứng.

 

Cụ thể, lĩnh vực trồng trọt thực hiện 3 mô hình: Sản xuất rau an toàn; áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất lúa ở huyện miền núi; sản xuất giống lúa chất lượng liên kết tiêu thụ sản phẩm ở huyện đồng bằng.
 
Chăn nuôi thực hiện 2 mô hình: Chăn nuôi bò thịt năng suất, chất lượng cao; chăn nuôi gà thả vườn theo quy trình VietGAHP gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị.
 
Thủy sản 5 mô hình: Nuôi tôm càng xanh thương phẩm trong ao; nuôi cá lăng nha trong lồng trên các lòng hồ chứa thủy lợi, thủy điện; nuôi cá chình thương phẩm trong bể xi măng; nuôi cá mú trân châu thương phẩm trong ao; nuôi cá bớp thương phẩm bằng lồng nhựa HDPE.
 
Lâm nghiệp 2 mô hình: Chăm sóc năm 1 rừng trồng thay thế một số giống keo nuôi cấy mô mới trong mô hình kinh doanh cây gỗ lớn; mô hình cải tạo vườn rừng theo hướng chuyên canh.
 
Ngành nghề nông thôn 2 mô hình: Xây dựng hầm Biogas bằng vật liệu composte; máy cuốn rơm rạ.
 
Được biết, trong năm 2021, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, UBND xã, HTX và bà con nông dân một số địa phương trong tỉnh triển khai 03 dự án thuộc Chương trình khuyến nông Quốc gia và 14 mô hình thuộc Chương trình khuyến nông của tỉnh.
 
Hầu hết các mô hình triển khai, kết quả về các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật ở các mô hình trình diễn đều đạt và vượt so với yêu cầu. Nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, được các cấp chính quyền ở địa phương quan tâm và đông đảo nông dân hưởng ứng. Tuy nhiên, một số mô hình trình diễn có hiệu quả nhưng chưa được nhân rộng ra sản xuất bởi đòi hỏi vốn đầu tư lớn, đầu ra không ổn định.
 
 
 

Hải Yến

Ý kiến của bạn