Quảng Trị: Đảng kỷ cương – dân đồng thuận, địa phương chuyển mình

KTNT Đại hội Đảng bộ xã Hải Dương (Hải Lăng, Quảng Trị) lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được diễn ra. Tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới” thể hiện rõ, lan tỏa khắp nơi. Kỳ vọng sự phát triển đột phá của địa phương là có cơ sở.

Theo đó, vào sáng ngày 17/3, Đại hội Đảng bộ xã Hải Dương lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được diễn ra. Đây là Đại hội điểm của Đảng bộ huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

 

Đại biểu thực hiện việc sát khuẩn trước khi tham dự Đại hội.
Đại biểu thực hiện việc sát khuẩn trước khi tham dự Đại hội.

 

Kinh tế tăng trưởng khá và chuyển dịch đúng hướng

Theo báo cáo của Đại hội, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, xã Hải Dương có nền kinh tế phát triển toàn diện, các ngành sản xuất tăng trưởng khá, các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII đề ra.

Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế đến năm 2020 đạt 556 tỷ đồng, tăng 257 tỷ đồng. Cơ cấu giá trị sản xuất: Nông – lâm – ngư: 37,80%, giảm 18,05%: TTCN – xây dựng: 44,74%, tăng 11,06%; Thương mại dịch vụ: 17,46%, tăng 6,99%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 55,51 triệu đồng, tăng gần 1,7 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Việc sản xuất nông – lâm – thủy sản, xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng, giá trị sản xuất đã đạt 210 tỷ đồng, tăng 43 tỷ đồng, đạt 105% so với nghị quyết. 02 mô hình sản xuất lúa RVT theo phương pháp hữu cơ và 01 mô hình sản xuất lúa NA2 có liên doanh, liên kết bao tiêu sản phẩm; 01 mô hình sản xuất rau an toàn trong nhà lưới, 02 mô hình cánh đồng lớn với diện tích hơn 10 ha, 04 tổ hợp tác đã được thành lập.

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề và xây dựng tăng trưởng khá, giá trị sản xuất đạt 249 tỷ đồng, chiếm 44,74% trong cơ cấu kinh tế.

Thương mại – dịch vụ từng bước phát triển, đạt 97,1 tỷ tổng, chiếm tỷ trọng 17,46% trong cơ cấu kinh tế. Hiện, với 237 cơ sở kinh doanh thương mại – dịch vụ và chợ Hải Dương đã thu hút 262 lao động.

Công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu được tăng cường. Nổi bật trong đó là chỉ đạo thực hiện tốt công tác cấp đổi và cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ngăn chặn tình trạng lấn chiếm, khai thác đất, cát trái phép.

Về công tác quy hoạch, huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tâng ngày càng phát triển. Trong nhiệm kỳ vừa qua, địa phương đã hoàn thành quy hoạch KT – XH gắn liền với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2020, tranh thủ các nguồn vốn với tổng kinh phí đầu tư hơn 58,3 tỷ đồng.

 

Công tác đón tiếp đại biểu được diễn ra trong không khí hân hoan, trang trọng.
Công tác đón tiếp đại biểu được diễn ra trong không khí hân hoan, trang trọng.

 

Hoạt động các thành phần kinh tế được quan tâm; Tăng cường công tác quản lý các nguồn thu vào ngân sách; hoạt đọng tài chính – tín dụng đạt được nhiều kết quả.

Văn hóa – Xã hội chuyển biến, đời sống của nhân dân được nâng lên

Sự nghiệp giáo dục – đào tạo có nhiều chuyển biến đáng kể. Tỷ lệ huy động vào nhà trẻ đạt 36,5%, mẫu giáo đạt 98%, tiểu học và trung học cơ sở đạt 100%. Nhiều học sinh tại địa phương thi đỗ đại học, cao đẳng. Các công tác khuyến học – khuyến tài được quan tâm, chú trọng với quỹ khuyến học toàn xã hiện có 150 triệu đồng.

Việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống luôn được chú trọng. Chất lượng chăn sóc sức khỏe cho nhân dân, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em đang thực hiện một cách có hiệu quả (hiện tại tỷ lệ người dân tại xã Hải Dương tham gia đóng bảo hiểm y tế đạt 90,27%).

Văn hóa – thông tin – TDTT ngày càng chuyển biến tích cực. Năm 2018, xã Hải Dương đã được công nhận là xã nông thôn mới. Đến nay, toàn xã có 05 làng và 04 cơ quan được công nhận làng, cơ quan văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 97,5%. Các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững thường xuyên được quan tâm.

Quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được tăng cường và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Vẫn còn hạn chế nhưng đó sẽ là bài học kinh nghiệm quý báu cho nhiệm kỳ tiếp theo

Đại hội Đảng bộ xã Hải Dương lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, cũng đã những hạn chế của nhiệm kỳ trước đó như: cơ cấu kinh tế chuyển dịch chưa mạnh mẽ; phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại còn chậm; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo chưa cao; ý thức về công tác vệ sinh môi trường của một số người dân chưa tốt…

Những hạn chế trên là do diễn biến khó lường của thời tiết, của dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi và một phần là do nguồn lực ngân sách của địa phương còn nhiều khó khăn, phụ thuộc vào cân đối của cấp trên…

Bên cạnh đó, một số nguyên nhân chủ quan như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo một số lúc, một số nơi thiếu quyết liệt; công tác tham mưu còn hạn chế; HTX chưa đủ mạnh; một số cán bộ, đảng viên có năng lực còn hạn chế…

 

Đại hội nhận được sự quan tâm đặc biệt của Tỉnh Ủy Quảng Trị, Huyện Ủy Hải Lăng, các xã trên địa bàn…
Đại hội nhận được sự quan tâm đặc biệt của Tỉnh ủy Quảng Trị, Huyện ủy Hải Lăng, các xã trên địa bàn…

 

Từ những bài học kinh nghiệm quý báu đã được rút ra, đồng thời, căn cứ vào bối cảnh tình hình, Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của xã Hải Dương đã xác định được phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong giai đoạn này, có tính đến năm 2030.

Qua đó, với sự phát triển chung của đất nước, sự hội nhập sâu rộng nền kinh tế quốc tế, các chính sách của Đảng và nhà nước về phát triển kinh tế; sự phát triển kinh tế tại địa phương mà cụ thể là Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị từng bước được đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; hoàn thành khu tái định cư Hải Khê; mở rộng đường tránh lũ, cứu hộ cứu nạn để nối cửa khẩu quốc tế La Lay với cảng biển nước sâu Mỹ Thủy; xây dựng 02 nhà máy điện năng lượng mặt trời…

Từ đó, các mục tiêu đã được xác định một cách tổng quát, nổi bật nhất là quyết tâm phấn đấu năm 2024 xã Hải Dương sẽ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và đến năm 2030 sẽ trở thành xã phát triển khá của huyện.

Các chỉ tiêu về kinh tế cụ thể, nông – lâm – ngư: 286,94 tỷ đồng; CN-XD: 545,83 tỷ đồng; các ngành thương mại dịch vụ: 22,23 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế tương ứng với các ngành nghề là 27,19%, 51,75% và 21,07%, đến năm 2030 lần lượt là 20,65%, 54,76% và 24,59%.

Nhiều chỉ tiêu cụ thể về văn hóa – xã hội, về môi trường và về xây dựng Đảng cũng được đề ra.

Để đạt được những mục tiêu trên, xã Hải Dương sẽ bám sát các nhiệm vụ và giải pháp như: huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo đột phát về phát triển kinh tế; phát triển văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Đại hội Đảng bộ xã Hải Dương lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã kết thúc trong sáng ngày 17/3/2020. Điểm nhấn của Đại hội là sự thể hiện rõ ràng và lan tỏa được tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới” đến từng địa phương khác trong huyện Hải Lăng.

Vẫn còn sớm để nói về kết quả của những mục tiêu nói trên, tuy nhiên, với thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, với ý chí, nghị lực của những người con đất lửa Quảng Trị anh hùng niềm tin rằng nơi đây sẽ phát triển từng ngày là hoàn toàn có cơ sở.

Đồng thời, với tư cách là Đại hội điểm trên địa bàn, Đại hội Đảng bộ xã Hải Dương lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ lan tỏa đến những địa phương khác. Một tinh thần nhất quán, một sự quyết tâm cao độ … và tất cả đang chờ sự đồng thuận của nhân dân, sự bắt tay vào việc của Đảng bộ, chính quyền cùng nhân dân nơi đây để Quảng Trị anh hùng sẽ vượt khó chuyển mình vươn lên.

 

 

Văn Nghĩa

Ý kiến của bạn