Thực hiện nghiêm việc quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng tại TP. Thủ Đức

KTNT Vừa qua, UBND TP. Hồ Chí Minh đã có văn bản chỉ đạo UBND các quận, huyện tăng cường quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố đặc biệt là TP. Thủ Đức vừa thực hiện việc sắp xếp, điều chỉnh đơn vị hành chính.

Theo đó, văn bản trên của UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố và Kế hoạch số 3333/KH-UBND của UBND thành phố về các giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn, kịp thời phát hiện và phối hợp xử lý nghiêm ngay từ đầu các vi phạm về quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng; đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, phân nền trái pháp luật, hình thành khu dân cư tự phát, xây dựng nhà ở để kinh doanh không đúng theo quy định, không để xảy ra các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng mà không phát hiện, xử lý.

Sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm việc quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng, đặc biệt là các đơn vị hành chính mới được sắp xếp, điều chỉnh.
Sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm việc quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng, đặc biệt là các đơn vị hành chính mới được sắp xếp, điều chỉnh.

Thực hiện đúng, đủ các nguyên tắc, trách nhiệm quản lý, nhiệm vụ và mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn theo Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố. Rà soát, tổ chức thực hiện dứt điểm các quyết định xử phạt vi phạm hành chính còn chậm thực hiện trên địa bàn.

Tăng cường vai trò của Tổ công tác được thành lập theo kế hoạch liên tịch giữa Sở Xây dựng và UBND quận - huyện về tăng cường công tác phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; kịp thời chỉ đạo kiểm tra, xử lý hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo không phát sinh tình hình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn, đặc biệt tại các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp, điều chỉnh, thành lập.

Với địa bàn TP. Thủ Đức, tiếp tục thực hiện việc quản lý trật tự xây dựng; tăng cường lực lượng thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng đảm bảo kiểm soát chặt chẽ tình hình trật tự xây dựng, không để phát sinh những điểm nóng về xây dựng không phép, trái phép trên địa bàn.

Văn bản giao Sở Xây dựng thành lập Đội Thanh tra địa bàn TP. Thủ Đức trực thuộc Thanh tra Sở Xây dựng (trên cơ sở sáp nhập Đội Thanh tra địa bàn Quận 2, 9, Thủ Đức trực thuộc Thanh tra Sở Xây dựng) để thực hiện quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP. Thủ Đức. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố, đặc biệt tại các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp, điều chỉnh, thành lập.

Văn bản nêu rõ, Chủ tịch UBND quận, huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để phát sinh điểm nóng về vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.

Phương Hà

Ý kiến của bạn