Tin miền Trung: Dịch bệnh ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp

KTNT Diễn biến thời tiết và dịch bệnh đang xảy ra trên địa bàn các tỉnh miền Trung, làm ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất, chất lượng của các sản phẩm nông nghiệp.

Ý kiến của bạn