Tồn kho bất động sản ba, Bộ Xây dựng chỉ đánh giá một

KTNT Thông tin từ Hiệp hội bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA), tồn kho bất động sản (BĐS) thực tế cao hơn nhiều so với đánh giá của Bộ Xây dựng tại thời điểm cuối năm 2018.

Theo đó, đánh giá của Bộ Xây dựng tính đến thời điểm 20/12/2018, tổng giá trị hàng tồn kho BĐS còn khoảng 22.825 tỷ đồng, so với lúc đỉnh điểm ở Qúy I/2013 đã giảm 105.723 tỷ đồng (giảm 82,24%). 

Theo đánh giá, HoREA cho rằng nhận định này chưa thật thỏa đáng, chưa đánh giá hết vấn đề hàng tồn kho, nhất là đối với những doanh nghiệp có lượng hàng tồn kho lớn. Nhận định này có thể dẫn đến ngộ nhận là lượng hàng tồn kho BĐS hiện nay còn rất ít, không đáng quan ngại, trong lúc tình hình thực tế lượng hàng tồn kho còn rất lớn cần đặc biệt quan tâm giải quyết, để đảm bảo thanh khoản và sự phát triển ổn định, lành mạnh của doanh nghiệp và thị trường BĐS.

Theo HoREA, số lượng hàng tồn kho thực tế lớn hơn so với đánh giá của Bộ Xây dựng.
Theo HoREA, số lượng hàng tồn kho thực tế lớn hơn so với đánh giá của Bộ Xây dựng.

Nguyên nhân được HoREA đưa ra do thời điểm cuối năm 2012, thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng thì Sở Xây dựng và Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh đã khảo sát 45 dự án trong tổng số 1.207 dự án BĐS trên địa bàn thành phố và chỉ có số liệu thống kê của 36 dự án, nên số liệu tổng hợp của thành phố và của Bộ Xây dựng chưa phản ánh đầy đủ số lượng hàng tồn kho BĐS tại thời điểm khảo sát năm 2012.

Nhờ có gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng và các chính sách hỗ trợ khác của Nhà nước, nên thị trường BĐS đã phục hồi và tăng trưởng trở lại từ cuối năm 2013 và đến nay đã giải quyết được lượng hàng tồn kho cũ như Bộ Xây dựng đã báo cáo trên đây.

Số liệu hàng tồn kho nêu trên đã được Bộ Xây dựng tổng hợp vào đầu năm 2013, chưa được cập nhật, bổ sung lượng hàng tồn kho phát sinh mới trong những năm sau này. Cụ thể, theo số liệu thống kê hàng tồn kho BĐS năm 2018 của 65 doanh nghiệp BĐS niêm yết trên thị trường chứng khoán, thì tổng giá trị hàng tồn kho đã lên đến 201.921 tỷ đồng.

Trong đó, cơ cấu hàng tồn kho này bao gồm hàng tồn kho trong quá trình phân phối, lưu thông, hàng tồn kho do doanh nghiệp chủ động tiến độ đưa hàng ra thị trường, hàng tồn kho do chưa tiêu thụ được.

Cùng với đó, hàng tồn kho BĐS theo kế hoạch của doanh nghiệp và hàng tồn kho trong quá trình phân phối, lưu thông là điều bình thường. Điều đáng quan tâm là hàng tồn kho đã đưa ra thị trường nhưng chưa tiêu thụ được, vì có liên quan đến tính thanh khoản của doanh nghiệp và quan hệ tín dụng với ngân hàng thương mại trong vấn đề nợ xấu và an toàn tín dụng.

Liên quan đến câu chuyện hàng tồn kho BĐS, HoREA cũng đưa ra khuyến nghị đối với các doanh nghiệp cần quan tâm xử lý hàng tồn kho đi đôi với xử lý các khoản nợ xấu. Trong đó, có giải pháp cơ cấu lại sản phẩm, chuyển hướng mạnh sang phân khúc thị trường nhà có giá vừa túi tiền. Tính toán giảm giá bán, thậm chí chấp nhận cả giải pháp bán lỗ để cắt lỗ để sớm xử lý hàng tồn kho của doanh nghiệp.   

Mạnh Tiến

Ý kiến của bạn