TP. Hồ Chí Minh: Chỉ số IIP trong tháng 3 tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2020

KTNT Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 3/2021 uớc tính tăng 29,4% so với tháng 2/2021. Trong đó ngành công nghiệp khai khoáng tăng 30,9%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 30,2%; sản xuất và phân phối điện tăng 17,5%.

Cụ thể, theo số liệu của Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, tính chung 3 tháng năm 2021, chỉ số IIP trên địa bàn Thành phố tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước do trong nước chịu tác động của dịch Covid -19, một số quốc gia là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam đang phải đương đầu với làn sóng lây nhiễm dịch Covid -19 lần thứ ba khiến cho nguồn nguyên vật liệu nhập khẩu phục vụ cho sản xuất bị thiếu hụt, thị trường tiêu thụ hàng hóa trong nước và quốc tế gặp nhiều khó khăn.

Trong mức tăng chung 3,8%, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,8%; sản xuất và phân phối điện tăng 1,4%; cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 0,6%. Một số ngành công nghiệp chủ yếu có dấu hiệu hồi phục thể hiện qua chỉ số sản xuất 3 tháng năm 2021 tăng cao hơn so với cùng kỳ như: sản xuất đồ uống tăng 30,0%; dệt tăng 6,7%; chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ tăng 60,8%; sản phẩm điện tử tăng 24,7%; sản xuất thiết bị điện tăng 20,1%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 5,7%; sản phẩm từ khoáng kim loại tăng 3,2%.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong tháng 3 tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2020.
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong tháng 3 tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Đối với 4 ngành công nghiệp trọng điểm, chỉ số sản xuất công nghiệp 3 tháng năm 2021 tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước, tăng hơn 3,7 điểm phần trăm so với chỉ số sản xuất chung của ngành công nghiệp. Trong đó, ngành sản xuất hàng điện tử tăng 24,7%; ngành lương thực thực phẩm và đồ uống tăng 14,5%; ngành cơ khí tăng 1,8%.

Hoạt động xây dựng trên địa bàn Thành phố trong quý I/2021 khởi sắc hơn so với cùng kỳ năm 2020, cụ thể, giá trị sản xuất xây dựng quý I/2021 theo giá hiện hành ước đạt 52.301 tỷ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khu vực Nhà nước đạt 61.811 tỷ đồng, giảm 0,2% so với cùng kỳ và chiếm 3,5%; khu vực ngoài Nhà nước đạt 48.978 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ và chiếm 93,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 1.512 tỷ đồng, giảm 20,0% so với cùng kỳ và chiếm 2,9%.

Trong tổng giá trị sản xuất xây dựng quý I/2021, hoạt động xây dựng nhà đạt 30.754 tỷ đồng, chiếm 58,8%; công trình kỹ thuật dân dụng đạt 9.756 tỷ đồng, chiếm 18,7% và hoạt động xây dựng chuyên dụng đạt 11.791 tỷ đồng, chiếm 22,5%.

Theo giá so sánh 2010, giá trị sản xuất xây dựng trong quý I ước đạt 37.576 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, hoạt động xây dựng nhà tăng 6,9%; công trình kỹ thuật dân dụng giảm 15,0% và hoạt động xây dựng chuyên dụng tăng 17,7%.

Nhìn chung hoạt động xây dựng trong 3 tháng đầu năm 2021 vẫn còn gặp nhiều khó khăn do việc siết chặt thủ tục pháp lý cấp phép xây dựng, cấp quyền sử dụng đất, tỷ lệ các dự án được cấp phép xây dựng giảm mạnh. Đặc biệt do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 đã tác động mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng, khiến tốc độ tăng trưởng ngành xây dựng của thành phố không cao như kỳ vọng. Vì vậy thành phố cần có những biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng để giúp các doanh nghiệp đứng vững trong giai đoạn khó khăn này.

Tổng vốn đầu tư trên địa bàn thành phố quí I năm 2021 ước thực hiện 68.425 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 10,8% (quý I/2020 tăng trưởng âm 15%). Do tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, nên doanh nghiệp đang khôi phục hoạt động trở lại. Dự kiến một số ngành có tốc độ tăng vốn đầu tư cao như: Hoạt động chuyên môn khoa học, công nghệ; thông tin và truyền thông…Các ngành đòi hỏi vốn đầu tư lớn có mức tăng khiêm tốn như: công nghiệp, vận tải, thương mại, dịch vụ nhà hàng.

Vốn đầu tư xây dựng thuộc ngân sách thành phố ước thực hiện quý I/2021 là 4.120 tỷ đồng, tăng 58,8% so với cùng kỳ (quý I/2020 tăng 5,3%). Cấp thành phố ước thực hiện 2.897 tỷ đồng, chiếm 70,3%, so với cùng kỳ tăng 102,3%; cấp quận huyện 1.223 tỷ đồng, chiếm 29,7%, so với cùng kỳ tăng 8,4%.

Mạnh Tiến

Ý kiến của bạn