TP. Hồ Chí Minh phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất

KTNT UBND thành phố vừa phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để làm cở sở tính giá trị bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của một số dự án trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, đối với khu vực huyện Cần Giờ, có dự án nâng cấp đường Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh, hệ số điều chỉnh giá đất ở từ 9,339 đến 10,387 và đất nông nghiệp từ 11,443 đến 14,546. Mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, hệ số điều chỉnh là 3,5.

Tại khu vực quận 2, dự án xây dựng bãi hậu cần kỹ thuật và bến cuối tuyến xe buýt xanh BRT số 1 thuộc dự án phát triển giao thông xanh thành phố trên địa bàn phường An Phú, có hệ số điều chỉnh giá đất ở là 6,9732 và đất nông nghiệp từ 21,0526 đến 26,3158. Mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, hệ số điều chỉnh là 1.

Dự án xây dựng cầu Giáp Quạ, xã Phước Lộc là một trong những dự án được phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để làm cở sở tính giá trị bồi thường, hỗ trợ.
Dự án xây dựng cầu Giáp Quạ, xã Phước Lộc là một trong những dự án được phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để làm cở sở tính giá trị bồi thường, hỗ trợ.

Khu vực huyện Nhà Bè, dự án xây dựng cầu Giáp Quạ, xã Phước Lộc có hệ số điều chỉnh giá đất ở là 10,347 và đất nông nghiệp từ 13,157 đến 13,415. Mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, hệ số điều chỉnh là 3,5. 

Đối với huyện Hóc Môn, dự án xây dựng hệ thống thoát nước kênh T2, xã Bà Điểm có hệ số điều chỉnh giá đất ở từ 7,229 đến 9,015 và đất nông nghiệp từ 13,092 đến 14,763. Mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, hệ số điều chỉnh là 2.

Đối với các dự án ở một số quận trên địa bàn thành phố có mức điều chỉnh tương tự. Cụ thể, đối với khu vực quận Bình Thạnh, Thủ Đức với dự án đầu tư xây dựng cầu đường Bình Triệu 2 (hạng mục cầu Ông Dầu) có hệ số điều chỉnh giá đất ở là 5,338 và đất nông nghiệp từ 20,389 đến 21,784.

Tại quận 11, dự án bồi thường, giải tỏa, tái định cư nút giao thông Ông Ích Khiêm – Lãnh Binh Thăng – Bình Thới tại phường 8, 9, 10, 11, 14 có hệ số điều chỉnh giá đất ở từ 3,931 đến 4,283. Dự án Trường mẫu giáo Tân Nhựt tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh cũng có hệ số điều chỉnh giá đất ở là 3,846.

Lại Hùng

Ý kiến của bạn