TT - Huế: Phổ điểm trung bình trung các môn tăng hơn 1 điểm

KTNT Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 đạt 96,21%.

Đó là thông tin từ ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên - Huế vào ngày 27/8.

Theo đó, qua thống kê, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT của Thừa Thiên - Huế năm nay đạt 96,21%. Trong đó, tỷ lệ phổ điểm trung bình chung các môn đều tăng hơn 1 điểm (tính thang điểm 10) so với năm 2019.

 

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 đạt 96,21%.
Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 đạt 96,21%.

 

Cụ thể, điểm bình quân môn toán: 6,71, văn: 6,62, vật lý: 6,92, hóa học: 6,98, sinh học: 5,54, địa lý: 6,55, giáo dục công dân: 7,80, anh văn: 4,43 và môn sử: 4,12. 

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020, Thừa Thiên - Huế có 8 em đạt điểm 10 và 33 em đạt 9,8 điểm môn toán; 1 em đạt 9,75 điểm môn văn và 20 em đạt 9,5 điểm môn văn; 17 em có điểm 10 môn hóa học; 3 em điểm 10 môn sinh;  2 em có môn Sử 10 điểm; 17 em đạt điểm 10 môn công dân và 2 em đạt môn Anh văn 10 điểm. 

Đặc biệt, các trường THPT: chuyên Quốc Học, Hai Bà Trưng, Nguyễn Huệ, Khối chuyên ĐHKH Huế, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Hương Trà, Phú Lộc có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt 100%.

 

 

Văn Nghĩa

Ý kiến của bạn