Tuyên Quang: Lập 5 chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch bệnh Covid-19

KTNT UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Quyết định thành lập 5 chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 09h00’ ngày 29/01/2021 đến khi có chỉ đạo mới.

 5 chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang bắt đầu hoạt động từ 09h00’ ngày 29/01/2021 đến khi có chỉ đạo mới.

 

Theo đó, 5 chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang bao gồm:

Chốt 01: Tuyến Quốc lộ 37, thuộc địa bàn xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn (giáp ranh với huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái). Chốt 02: Tuyến Quốc lộ 2C, tại km 18 đường Tuyên Quang - Hà Nội (giáp ranh với huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ).

Chốt 03: Tuyến Quốc lộ 37, thuộc địa bàn xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương (giáp ranh với huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên). Chốt 04: Tuyến Quốc lộ 2C thuộc địa bàn xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương (giáp ranh với huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc).

Chốt 05: Tuyến Quốc lộ 2C thuộc địa bàn xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên (giáp ranh với huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang).

Thời gian thực hiện 24/24 giờ (chia thành 03 ca), bắt đầu từ 09h00’ ngày 29/01/2021 đến khi có chỉ đạo mới.

Của các chốt kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra, kiểm soát đối với người và các phương tiện giao thông đường bộ vào tỉnh Tuyên Quang nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời nguy cơ truyền nhiễm dịch bệnh COVID-19 vào tỉnh Tuyên Quang bảo đảm theo đúng quy định của ngành y tế. Xử lý và đề xuất xử lý các trường hợp không chấp hành quy định về phòng, chống dịch bệnh theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh chủ trì, xây dựng phương án, kế hoạch phân công lực lượng, triển khai thực hiện nhiệm vụ tại các điểm chốt, bảo đảm mỗi chốt 06 cán bộ chiến sỹ (02 cán bộ/ca) thực hiện nhiệm vụ dừng, kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện, bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm chốt.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo bố trí phân công lực lượng mỗi chốt 03 cán bộ (01 cán bộ/ca) tham gia công tác phòng chống dịch; dựng lều bạt dã chiến tại các điểm chốt để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch và phối hợp với lực lượng Công an bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm chốt.

Sở Y tế bố trí mỗi điểm chốt ít nhất 09 (03 cán bộ/ca) cán bộ tham gia làm nhiệm vụ kiểm tra y tế, kiểm soát dịch bệnh, lấy mẫu xét nghiệm, phun khử khuẩn; đảm bảo điều kiện, trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ công tác kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các điểm chốt. Có phương án bảo vệ an toàn dịch bệnh cho lực lượng tham gia làm nhiệm vụ tại chốt; tham mưu đề xuất kịp thời việc dừng hoạt động của chốt phù hợp với diễn biến dịch bệnh.

Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo kinh phí cho hoạt động của các chốt kiểm soát theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Ủy ban nhân dân các huyện Yên Sơn, Sơn Dương, Hàm Yên phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan bố trí địa điểm, lực lượng, cơ sở vật chất để chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại địa phương hoạt động có hiệu quả.

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn