UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu công khai toàn bộ quy hoạch tại Phú Quốc

KTNT Chủ tịch UBND tỉnh Kiêm Giang vừa yêu cầu UBND huyện Phú Quốc phải kiểm điểm đối với UBND 2 cấp (huyện, xã) về những hạn chế, yếu kém trong quản lý nhà nước về trật tự đô thị, trật tự xây dựng, lấn chiếm đất đai, phân lô tách thửa đất nông nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiêm Giang vừa yêu cầu UBND huyn Phú Quc phi kim đim đi vi UBND 2 cp (huyn, xã) v nhng hn chế, yếu kém trong qun lý nhà nước v trt t đô th, trt t xây dng, ln chiếm đt đai, phân lô tách tha đt nông nghip trái pháp lut. Đồng thời, công khai toàn bộ quy hoạch, cập nhật điều chỉnh quy hoạch mới nếu có.
 
Trước tình hình nóng về lấn chiếm đất rừng, vi phạm trật tự xây dựng, phân lô ở Phú Quốc, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng đã ký công văn số 651/UBND-KTCN về việc chấn chỉnh công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Phú Quốc. Theo đó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu UBND huyện Phú Quốc tạm dừng cho phép các hoạt động phân lô, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện. Thời gian tạm dừng từ ngày 15/5 cho đến khi Luật về đặc khu có hiệu lực và quy hoạch Phú Quốc được phê duyệt. Trường hợp cấp bách phải xin ý kiến UBND tỉnh.
 
Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc công khai toàn bộ các quy hoạch (từ quy hoạch chung đến quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết) trên website của Ban chậm nhất trong quý 3/2018, đồng thời phải được cập nhật thường xuyên nếu có điều chỉnh hoặc thay đổi quy hoạch mới.
hinh-1-29.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc phải công khai toàn bộ các quy hoạch và cập nhật điều chỉnh quy hoạch mới nếu có tại huyện Phú Quốc

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm trên 05 lĩnh vực như lấn chiếm hành lang lộ giới, lấn chiếm đất rừng, bao chiếm, lấn chiếm đất tổ chức nhà nước quản lý, trật tự xây dựng và hoạt động kinh doanh, môi giới bất động sản. Trong đó, đối với trật tự xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải xử lý nghiêm, từ xây dựng trái phép, không phép, sai phép thì căn cứ hành vi để xử lý đúng quy định, nghiêm minh và kiên quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo trong tháng 7/2018, nếu tình hình vi phạm không chuyển biến hơn nữa, thì đoàn kiểm tra phải có đề xuất xử lý kỷ luật cán bộ có liên quan, từ xã, huyện và kể cả cán bộ của đoàn kiểm tra nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng thời, để quyết liệt hơn nữa trong việc kiểm tra, xử lý, yêu cầu đoàn kiểm tra nếu xử lý các hành vi vi phạm trong các ngày thứ bảy, chủ nhật được thì cũng phải tổ chức kiểm tra, xử lý.
 
Trước đó, do tình trạng phân lô tách thửa đất nông nghiệp trái phép diễn ra phức tạp trên địa bàn huyện Phú Quốc, có nguy cơ phá vỡ quy hoạch. UBND huyện Phú Quốc đã có văn bản gửi các ngành chức năng trong huyện về việc tạm dừng chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
 
Cụ thể, tình trạng phân lô, tách thửa ở Phú Quốc diễn ra phức tạp, khiến việc quản lý quy hoạch và xây dựng của chính quyền địa phương gặp nhiều khó khăn. Trước vấn đề này, ngày 4/5, ông Huỳnh Quang Hưng, Phó chủ tịch UBND huyện Phú Quốc đã ký văn bản gửi các ngành chức năng huyện về việc dừng chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với các trường hợp phân lô, tách thửa diện tích dưới 500 m2.

Mạnh Tiến

Ý kiến của bạn