Yêu cầu xử lý dứt điểm với các công trình vi phạm xây dựng ở huyện Hóc Môn

KTNT Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi yêu cầu xử lý các công trình vi phạm xây dựng tại huyện Hóc Môn.

Ngày 19/4, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh đã có kết quả kiểm tra rà soát công tác quản lý trật tự xây dựng đối với các trường hợp đã được cấp phép xây dựng trong 1.386 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Hóc Môn.
 
Qua kiểm tra có 61 GPXD chưa thi công, 405 giấy phép thi công xây dựng công trình và đã hoàn thiện đưa vào sử dụng. Đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt với 32 trường hợp xây dựng vi phạm với hành vi sai so với GPXD được cấp.
 
Ngoài ra, qua rà soát, có 206 công trình phát sinh thêm hạng mục công trình so với nội dung GPXD được cấp. Trong đó, có 139 công trình mà đơn vị đã xác định được thời điểm phát sinh vi phạm sau khi công trình đã hoàn thiện đưa vào sử dụng hoặc đã được cập nhật giấy phép chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, là hành vi xây dựng không phép. Có 67 công trình cần xác minh thêm về thời điểm phát sinh vi phạm, xác định chủ thể vi phạm.
hinh-4.jpg
Xuất hiện nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Hóc Môn.
Do đó, ngày 11/5, Văn phòng UBND TP có công văn khẩn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi yêu cầu xử lý các công trình vi phạm xây dựng tại huyện Hóc Môn.
 
giao Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn khẩn trương nghiên cứu ý kiến của Sở Xây dựng tại công văn số 3885/SXD-TT ngày 19/4/2022; Chủ động phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát và xem xét, xử lý dứt điểm với các công trình vi phạm xây dựng theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật; Báo cáo kết quả thực hiện cho UBND TP và Sở Xây dựng trong tháng 5/2022.
 
Đồng thời, giao Sở Xây dựng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện ý kiến chỉ đạo trên; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho UBND TP trong 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản báo cáo của UBND huyện Hóc Môn.
 

Tấn Thành

Ý kiến của bạn