Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 30 tháng 11 năm 2023  
Thứ năm, ngày 7 tháng 9 năm 2023 | 9:30

Bắc Giang điều chỉnh Kế hoạch Chương trình xây dựng NTM 2021-2025

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Giang có văn bản về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 2831/KH-UBND ngày 21/6/2022 của BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh Bắc Giang bổ sung 02 xã gồm: Tân Sơn (huyện Lục Ngạn) và  Đồng Hưu (huyện Yên Thế) phấn đấu đạt chuẩn NTM. Bổ sung 07 xã gồm: Xuân Cẩm (huyện Hiệp Hòa);  Trung Sơn;  Minh Đức (huyện Việt Yên);  Cao Xá (huyện Tân Yên); Thanh Lâm,  Yên Sơn (huyện Lục Nam); Nam Dương (huyện Lục Ngạn) phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao. Bổ sung 05 xã gồm:  Thượng Lan, Quang Châu, Hương Mai (huyện Việt Yên);  Danh Thắng, Mai Trung (huyện Hiệp Hòa) phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Đường giao thông ở thôn Râm, xã Tự Lạn (Việt Yên) - thôn NTM kiểu mẫu.

Đưa ra khỏi kế hoạch huyện Lạng Giang phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao. Đưa ra khỏi kế hoạch 02 xã:  Hộ Đáp,  Đèo Gia (huyện Lục Ngạn) phấn đấu đạt chuẩn NTM. Đưa ra khỏi kế hoạch 05 xã gồm:  Ngọc Sơn, Lương Phong (huyện Hiệp Hòa);  Cương Sơn,  Đan Hội, Cẩm Lý (huyện Lục Nam) phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao. Đưa ra khỏi kế hoạch xã Hồng Thái (huyện Việt Yên) phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Như vậy, sau điều chỉnh Kế hoạch số 2831/KH-UBND ngày 21/6/2022 của BCĐ tỉnh Bắc Giang, mục tiêu thực hiện xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 gồm: 01 huyện phấn đấu đạt chuẩn  NTM nâng cao (huyện Tân Yên); 39 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM; 75 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao (tăng 02 xã); 19 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (tăng 04 xã).

Cũng tại văn bản trên, UBND tỉnh Bắc Giang đồng ý bổ sung triển khai 02 dự án hỗ trợ: Dự án Hỗ trợ xây dựng công trình thủy lợi, giao thông nội đồng cho một số hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025 (Tổng kinh phí dự kiến 23.997 triệu đồng, trong đó: Vốn hỗ trợ theo mục tiêu Ngân sách Trung ương: 20.000 triệu đồng. Vốn đối ứng của các hợp tác xã nông nghiệp: 3.997 triệu đồng). Dự án Hỗ trợ xây dựng công trình nhà kho, xưởng phân loại và đóng gói sản phẩm, xưởng sơ chế - chế biến cho một số hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025 (Tổng kinh phí dự kiến 25.489 triệu đồng, trong đó: Vốn hỗ trợ theo mục tiêu Ngân sách Trung ương: 20.000 triệu đồng. Vốn đối ứng của các hợp tác xã nông nghiệp: 5.489 triệu đồng).

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang giao các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện; hướng dẫn, chỉ đạo sát sao đối với các đơn vị thực hiện đảm bảo hiệu quả và hoàn thành theo đúng kế hoạch.

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
 • Tỏa sáng hành trình giảm nghèo

  Tỏa sáng hành trình giảm nghèo

  1 . Trong hơn 20 năm gần đây, cộng đồng quốc tế luôn vinh danh, nêu gương Việt Nam trong hành trình “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, xem cách làm của Việt Nam là bài học kinh nghiệm cho các quốc gia khác.

 • Đáp ứng mong đợi của cử tri, Nhân dân

  Đáp ứng mong đợi của cử tri, Nhân dân

  Ngay đầu tuần làm việc thứ ba (6-10/11) đợt một Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành 2,5 ngày chất vấn các thành viên Chính phủ, trưởng ngành về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết kỳ họp thứ Tư về giám sát chuyên đề, về chất vấn đối với các lĩnh vực.

 • Nhiều đòn bẩy tạo bứt phá được đề xuất

  Nhiều đòn bẩy tạo bứt phá được đề xuất

  Trong 10 ngày làm việc đầu tiên, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV dành được sự quan tâm đặc biệt của cử tri, Nhân dân và dư luận xã hội, đồng thời để lại nhiều ấn tượng về hành trình đổi mới trong hoạt động của Quốc hội cũng như khẳng định vị trí là cơ quan Nhà nước cao nhất thực hiện quyền lực của Nhân dân.

Top