Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024  
Thứ năm, ngày 7 tháng 9 năm 2023 | 9:30

Bắc Giang điều chỉnh Kế hoạch Chương trình xây dựng NTM 2021-2025

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Giang có văn bản về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 2831/KH-UBND ngày 21/6/2022 của BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh Bắc Giang bổ sung 02 xã gồm: Tân Sơn (huyện Lục Ngạn) và  Đồng Hưu (huyện Yên Thế) phấn đấu đạt chuẩn NTM. Bổ sung 07 xã gồm: Xuân Cẩm (huyện Hiệp Hòa);  Trung Sơn;  Minh Đức (huyện Việt Yên);  Cao Xá (huyện Tân Yên); Thanh Lâm,  Yên Sơn (huyện Lục Nam); Nam Dương (huyện Lục Ngạn) phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao. Bổ sung 05 xã gồm:  Thượng Lan, Quang Châu, Hương Mai (huyện Việt Yên);  Danh Thắng, Mai Trung (huyện Hiệp Hòa) phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Đường giao thông ở thôn Râm, xã Tự Lạn (Việt Yên) - thôn NTM kiểu mẫu.

Đưa ra khỏi kế hoạch huyện Lạng Giang phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao. Đưa ra khỏi kế hoạch 02 xã:  Hộ Đáp,  Đèo Gia (huyện Lục Ngạn) phấn đấu đạt chuẩn NTM. Đưa ra khỏi kế hoạch 05 xã gồm:  Ngọc Sơn, Lương Phong (huyện Hiệp Hòa);  Cương Sơn,  Đan Hội, Cẩm Lý (huyện Lục Nam) phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao. Đưa ra khỏi kế hoạch xã Hồng Thái (huyện Việt Yên) phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Như vậy, sau điều chỉnh Kế hoạch số 2831/KH-UBND ngày 21/6/2022 của BCĐ tỉnh Bắc Giang, mục tiêu thực hiện xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 gồm: 01 huyện phấn đấu đạt chuẩn  NTM nâng cao (huyện Tân Yên); 39 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM; 75 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao (tăng 02 xã); 19 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (tăng 04 xã).

Cũng tại văn bản trên, UBND tỉnh Bắc Giang đồng ý bổ sung triển khai 02 dự án hỗ trợ: Dự án Hỗ trợ xây dựng công trình thủy lợi, giao thông nội đồng cho một số hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025 (Tổng kinh phí dự kiến 23.997 triệu đồng, trong đó: Vốn hỗ trợ theo mục tiêu Ngân sách Trung ương: 20.000 triệu đồng. Vốn đối ứng của các hợp tác xã nông nghiệp: 3.997 triệu đồng). Dự án Hỗ trợ xây dựng công trình nhà kho, xưởng phân loại và đóng gói sản phẩm, xưởng sơ chế - chế biến cho một số hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025 (Tổng kinh phí dự kiến 25.489 triệu đồng, trong đó: Vốn hỗ trợ theo mục tiêu Ngân sách Trung ương: 20.000 triệu đồng. Vốn đối ứng của các hợp tác xã nông nghiệp: 5.489 triệu đồng).

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang giao các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện; hướng dẫn, chỉ đạo sát sao đối với các đơn vị thực hiện đảm bảo hiệu quả và hoàn thành theo đúng kế hoạch.

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
 • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

  Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

  Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

 • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

  Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

  Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

 • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

  Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

  Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top